EKONOMİ

AVANTAJ 43

Üstyapı kaplamalarından yatırım veri̇mli̇li̇ği̇ en yüksek olanı asfalt üstyapılardır.

Asfalt üstyapılar uygun şekilde dizayn edildiğinde, yapıldığında ve bakıldığında hiçbir zaman tamamen kaldırılması ve yeniden yapılması gerekmez.Almanya'daki düzenlemelere göre (RPE Stra 01), asfalt tipine ve trafiğe bağlı olarak aşınma tabakası 16 ila 22 yıl arasında, binder tabakası ise 28 yılda bir 4 cm ile en çok 12 cm kalınlığında bakım amaçlı yenileme gerektirir. Genellikle asfalt üstyapıların hizmet ömrü sonsuzdur (>50 yıl). Buna karşılık plak kalınlığı 29 cm'ye varan beton üstyapılar ortalama 28 yıllık hizmet ömürleri sonunda tamamen yenilenmesi gerekir. 


More information on “What is Asphalt 4.0” - Watch YouTube Video

The digital transformation of Industry, also known as Industry 4.0, refers to a series of smart and autonomous systems fuelled by big data, machine learning, artificial intelligence, blockchain, internet of things (IoT), etc. with the capacity to significantly push forward the efficiency, productivity, quality, reliability, and sustainability of a given industrial sector. In this second video of the EAPA Series “Generation Asphalt”, EAPA Technical Director Breixo Gomez explains how these digital innovations are used in the asphalt paving sector, through the concept of Asphalt 4.0.

Kaynak:
Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen (Editor), Richtlinien für die Planung von Erhaltungsmaßnahmen an Straßenbefestigungen, RPE Stra 01, Volume 2001, Cologne, Germany