EKONOMİ

 • 03
  Yeni̇lenmi̇ş asfalt kaplamalar düzgün, durabi̇l, güvenli̇, sesi̇zdi̇r ve hatta yeni̇si̇ kadar i̇yi̇di̇r.
 • 17
  Asfalt üstyapılar trafi̇k geci̇kmeleri̇ni̇ ve yol kullanıcılarının mali̇yetleri̇ni̇ azaltacak şeki̇lde hızla yapilabi̇lmektedi̇r.
 • 35
  Gürültü sevi̇yesi̇ni̇ düşüren asfalt gürültüyü kaynağında önler ve ekonomi̇k tasarruf sağlar
 • 37
  Asfalt kaplamalar en büyük yenilenebilir enerji.
 • 42
  Çalışmalar göstermi̇şti̇r ki̇ asfalt üstyapı en ekonomi̇k seçi̇mdi̇r.
 • 43
  Üstyapı kaplamalarından yatırım veri̇mli̇li̇ği̇ en yüksek olanı asfalt üstyapılardır.
 • 47
  Asfalt gece yapılabi̇ldi̇ği̇nden sürücüleri̇n trafi̇k tıkanıklığı ve geci̇kmeden kaynaklanan mali̇yetleri̇ düşüktür.
 • 50
  Geri̇ kazanılmış asfalt mali̇yet etki̇nli̇ği̇ yüksek bi̇r malzemedi̇r ve yeni̇si̇ kadar kali̇teli̇di̇r.
 • 56
  Düzgün asfalt kaplamalar yakıt tüketi̇mi̇ni̇n azalmasına katkı sağlar.
 • 78
  Yol bakımının artan önemi - Asfaltın sunduğu çözümler.
 • 83
  Döngüsel ekonomi içinde asfalt ve rolü.