Sıkça Sorulan Sorular

Asfalt Sıkça sorulan sorular 

Soru: Yeniden kullanım ile geri dönüşüm arasındaki fark nedir?

Cevap: Atıklarla ilgili 2008/98/EC Yönetmeliğine (Atık Çerçeve Yönetmeliği) göre; "Yeniden kullanım", atık olmayan ürünlerin veya bileşenlerin  tasarım amacına uygun olarak yeniden kullanılması işlemi anlamına gelmektedir. "Geri dönüşüm" ise, atık malzemelerin tasarım amacı veya başka bir amaç için ürünler, malzemeler veya maddeler içinde yeniden işlenerek geri kazandırılması işlemidir. Geri dönüşüm, organik malzemelerin yeniden işlenmesini de kapsamaktadır. Ancak bu işlem, enerjinin geri kazanılması ve yakıt olarak kullanılan malzemeler içinde veya dolguda kullanılması anlamına gelmez.

Atıkların korunması ve yönetimi ile ilgili yasal düzenlemelerde ve politikalarda aşağıda belirtilen atık hiyerarşisi öncelik sırasına göre uygulanır:
(a) Korumak,
(b) Yeniden kullanım için hazırlamak,
(c) Geri dönüştürmek,
(d) Farklı bir şekilde geri kazanmak,enerjinin geri kazanımı gibi,
(e) İmha etmek.


Soru: Avrupa'daki yollarda karşılaşılan trafik tıkanıklığı, bakım çalışmaları gibi ciddi sorunların çözülmesine asfalt üstyapılar nasıl yardımcı olur? 

Cevap: "Ulaşım Eurobarometre"sine göre trafik tıkanıklığı ve bakım işlemleri Avrupa yollarının en önemli sorunudur. Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nde ulaşım kalitesini araştırmak üzere yapılan Eurobarometre etüdü sonuçlarını 8 Aralık 2014'de yayınladı. Etüdden edinilen temel bulgu, ankete katılan araç kullanıcılarının geçen son 5 yılda karayolu ulaşımının kalitesinin iyileşip iyileşmediği konusunda farklı düşüncelere sahip olmasıydı. Ankete katıllanların %38'i yol ağının iyileştiğini, %40'ı bozuklukların olduğunu, %18'i ise yolun iyileştirilmediğini belirtmiştir. Ancak kalite konusundaki görüşlerden bağımsız olarak çoğunluk, Avrupa yollarında en ciddi sorunun trafik tıkanıklığı (%60) ve bakım işlemleri (%59) olduğunu düşünmektedir. Bu bulgular, otomobili ulaşımda tercih ederek günlük işe gidip gelen (%54) ve 300 km üzerinde seyahat edenlerden (%66) alınan görüşleri yansıtmaktadır.Tüm katılımcılar yol güvenliğini attırmak için öncelikle alkole hiç tolerans verilmemesini (%49) ve yol bakım işlemlerinin geliştirilmesi (%56) gerektiğini belirtmişlerdir.Dünya Yol Birliği- PIARC'ın 2014'de yayınlanan raporunda bakımın önemi vurgulanmıştır. Daha fazla bilgi için.

Asfalt çabuk serildiği, maliyet etkinliği yüksek çözümler sunduğu ve durabil olduğu için yol bakımında en iyi çözümdür. Asfaltın viskoelastik özellikleri tüm üstyapı tiplerinin tasarım amacı için idealdir. Asfallt üstyapılar trafik tıkanıklığını azaltır ve hatta önler. Örnekler ve detaylar için Avantaj 17, 47 ve 51'e bakınız. Daha fazla bilgi için.


Soru: Asfalt üstyapılar tünellerde kullanılabilir mi? 

Cevap: Dünyada, kaplamalı yolların çoğu ağır trafik şartları altında iyi performans ve durabilite sağlayan asfalt ile kaplanmıştır. Bu nedenle, asfalt malzemeleri tünel içindeki yolların kaplanmasına da uygundur. Asfalt çeşitli iklim ve trafik şartları altında iyi bir performans ve durabilite sağlamaktadır. Binalar, havaalanları ve demiryolu hatlarının temel tabakalarında kullanıldığı gibi endüstriyel veya özel alanlarda ve ayrıca yaygın olarak tünellerde asfalt kullanımı gittikçe artmaktadır. Yıllar önce inşaat sektöründe birçok mühendis tünellerde asfalt kullanımını tartışmıştır. Bu tartışmaların konusu daha çok tünel içi güvenliği ve asfaltın yangına karşı reaksiyonu ile ilgilidir. Bu konu üzerinde PIARC "Yol Tünelleri Komitesi-C5 tarafından çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmanın W.Lathawer tarafından derlenen sonuçları, 2007 yılında yayınlanan PIARC'ın No.334 sayılı "Routes Roads" adlı bülteninde "Yol tünellerinde üstyapıların yangına etkileri" konu başlığı ile verilmiştir. Burada yapılan çalışmalar ve araştırmalara göre bir yol tünelinde yangın olduğunda üstyapı malzemesi olarak asfaltın yangının boyutuna (ısı yayma hızı ve toplam yangın yükü açısından) önemli bir katkısı olmadığı açıklanmıştır. Özellikle yangında tahliyenin gerektiği ilk aşama için bu bulgu çok doğrudur. PIARC tarafından 1999 yılında yayınlanan raporda da (Referans 1), yoğun gradasyonlu asfalt betonunun yangın esnasında güvenliği etkileyecek boyutta önemli bir etkiye sahip olmadığı ve bu kaplama tipinin tünel içi yollarda kullanılabileceği doğrulanmıştır. Sonuç olarak asfaltla yapılmış üstyapılar yangın durumunda güvenlidir, dayanıklıdır ve bozukluklar kolayca onarılabilir. Kayma direnci, bakım veya gürültü gibi önemli birçok konu açısından asfalt, tünel inşaatlarında ideal bir malzeme olarak görülmektedir. Daha fazla bilgi için tıklayınız.


Soru: Ilık karışım asfalt nedir, Faydaları nelerdir? 

Cevap: Ilık karışım asfalt geleceğin karışımıdır. Sıcak karışım asfalta göre 20-40 ºC daha düşük sıcaklıkta üretilen ve uygulanan asfalttır. Ilık karışım asfaltın birçok faydaları mevcuttur: Asfalt işçilerine sağladığı yararlar:                                                                                                     

  • Düşük emisyon ve daha iyi çalışma şartları,
  • Çevresel yararları: Daha az enerji kullanımı ve düşük emisyon,
  • Üretim ve serimdeki faydaları: Bitümün daha az sertleşmesi ve geri kazanılmış asfalt kullanımına daha uygun olması,
  • Serme işlemlerindeki faydaları: Ilık karışım asfalt, sıcak karışım asfalta göre daha düşük sıcaklıkta sıkıştırılabilir. Sıcak karışım asfalt sıcaklığında üretilen ılık karışımın taşıma ve sıkıştırma süresi daha uzundur. Ilık karışım asfalt daha çabuk soğur ve yol daha erken trafiğe açılır. 

Daha fazla bilgi için EAPA web sitesine bakınız.


Soru: Asfalt üstyapılar trafiğe açık çeşitli alanlarda ve diğer uygulamalarda kullanılabilir mi? 

Cevap: Asfalt genellikle kaplamalı yollarda kullanılmakla beraber farklı amaçlı birçok alanda başarıyla kullanılabilir. Asfalt çok yönlü bir fonksiyona sahip olduğundan yaygın kullanılan bir malzemedir. Aşağıda belirtilen sektörler kullanım alanları arasındadır:

  • Ulaşım - Yollar, demiryolu yatakları, havaalanı pistleri, konteynır terminalleri, köprü tabliyeleri, tüneller gibi,
  • Eğlence - Oyun alanları, bisiklet yolları, koşu yolları, tenis kortları gibi,
  • Tarım -Ambar döşemeleri, sera tabanları gibi,
  • Endüstri - Limanlar, çöp sahası, atölye gibi,
  • Bina inşaatı - Döşemeler, su depoları gibi,

Daha fazla bilgi için EAPA web sitesine bakınız.


Soru: Avrupa asfalt endüstrisi istatistikleri nasıldır? 

Cevap: Avrupa'da toplam yol ağının %90'ından fazlası asfalt ile kaplıdır.10.000'den fazla firma asfalt üretim ve uygulaması yapmaktadır. Firmaların çoğu küçük ve orta ölçeklidir. 4700 adedin üzerinde asfalt plenti ile her yıl yaklaşık 300 milyon ton asfalt üretilmektedir. Avrupa asfalt endüstrisinde yaklaşık 180.000 kişi istihdam edilmiştir.

Daha detaylı istatistiksel veri için, her yıl EAPA tarafından yayınlanan "Rakamlarla Asfalt" broşürüne EAPA web sayfasından bakınız.


Soru: Bitüm ile katran arasındaki fark nedir?

Cevap: Bazıları halen kanserojen bir malzeme olan katranla yolun kaplanmasından bahsetmektedir. 1990'lı yıllardan beri katran artık yol malzemesi olarak kullanılmamaktadır. Katran bitümden tamamen farklıdır. İkisi de siyah olmasına rağmen, katran kömürden, bitüm ise ham petrolden elde edilmektedir. Bitüm inert bir malzemedir, birçok asite, baza ve tuzlara karşı dayanıklıdır. 

Daha fazla bilgi için Avantaj 30'a bakınız.


Soru: Asfalt hakkında bilgiyi nerede bulabilirim?

Cevap: EAPA web sitesine bakarak bilgi alabilirsiniz. Daha fazla bilgi edin


Soru: Asfalt hangi bileşenlerden oluşmaktadır? 

Cevap: Asfalt agrega, bağlayıcı ve filler karışımıdır, her çeşit yolların, park alanlarının, oyun ve spor alanlarının yapım ve bakımında kullanılır. Daha fazla bilgi edin


Soru: Asfalt ekonomik midir?

Cevap: Asfalt üstyapı temeli onlarca yıl kalmaktadır. Bazen üstyapının tam fonksiyonunu sürdürmesi için mevcut tabaka üzerine ince bir asfalt tabakası yapılması yeterli olmaktadır. Daha fazla bilgi için Avantaj 03'e bakınız.


Soru: Asfalt güvenli midir?

Cevap: İsveç Yol Enstitüsü tarafından yapılan çalışmaya göre yol güvenliğini etkileyen temel faktörler, yüzey sürtünme direnci, boyuna düzgünlük, yüzey dokusu, ışık yansıması ve yüzey tabakasının porozitesidir. Daha fazla bilgi için Avantaj 31'e bakınız.


Soru: Asfaltın konforu nasıldır?

Cevap: Asfalt yüzeyinin düzgün oluşu sürücülere ve araçlara konfor açısından fayda sağlar. Daha fazla bilgi için Avantaj 12'ye bakınız.


Soru: Asfalt sürdürülebilir bir malzeme midir?

Cevap: Asfaltın tamamı yol yapımında ve dolgularda agrega olarak kullanılabilir. Ancak, böylesine değerli bir inşaat malzemesi, yeni bir asfalt karışımı içinde geri kazanılarak daha iyi bir şekilde kullanılabilmektedir. Daha fazla bilgi için Avantaj 13'e bakınız.


Soru: Asfalt yüzeyinin düzgünlüğü yakıt tasarrufuna yardımcı olur mu?

Cevap: Evet, düzgün asfalt yakıt tasarrufuna katkıda bulunur. Daha fazla bilgi için Avantaj 56'ya bakınız.


Soru: Asfalt neden daha sessiz sürüş sağlar?

Cevap: Asfalt ile gürültü seyiyesi çok düşük sessiz bir yüzey oluşturulması sağlanır. Daha fazla bilgi için Avantaj 68 - Sürdürülebilirlik