Gyakori kérdések

ASZFALT:  GYAKORI KÉRDÉSEK: 

 – (?:) Mi a különbség az újrafelhasználás („reuse”) és az újrahasznosítás („Recycling”) között? 


 – A:  A 2008/98/EC számú EU-Direktíva megfogalmazása szerint: Az újrafelhasználás olyan művelet, melynek során a termék vagy alkotóelem (mely nem hulladék) ugyanarra a célra kerül felhasználásra, mint amire eredetileg szánták; Az újrahasznosítás olyan feltáró művelet, melynek során hulladékból értékes terméket állítanak elő, - akár az eredeti felhasználástó eltérő célra. Ebbe beleértendő szerves anyagok újrafeldolgozása is, kivéve ha ezek üzemanyagként, vagy feltöltés céljára lesznek felhasználva. Az energia-visszanyerés sem tartozik bele. Az alábbi rangsor veendő tekintetbe a hulladékcsökkentés és hulladékgazdálkodás terén: 
(a) keletkezés megelőzése;.
(b): Előkészítés újrafelhasználásra; 
(c): újrahasznosítás; 
(d): egyéb feltáró technológia, pl. energetikai is; illetve 
(f): szakszerű lerakás.


(?): Hogyan segíthetnek az aszfaltburkolatok az európai úthálózatok súlyos fenntartási és forgalomtorlódási problémáinak megoldásában? 


 – A ‘Transport Eurobarometer’  közvélemény-kutatásai szerint is az említett két probléma a legsúlyosabb az úthálózatokon. 2014 december 8-án tette közzé az EC (European Commission) az Eurobarometer’ széleskörű felmérésének eredményét az utak és a közlekedés állapotáról. Az autót használó válaszadók véleménye nagyon megoszlott: Arra a kérdésre, hogy a megelőző öt évben javult-e a közlekedés állapota: 38% válaszolt igennel; 40% szerint határozottan romlott; 18% szerint pedig nem változott. Függetlenül az előző kérdésre adott válaszoktól a megkérdezettek 60%-a szerint a torlódások jelentik a fő problémát; 39% szerint pedig a karbantartás hiányosságai. Ezek a megállapítások annál is inkább nagy jelentőséggel bírnak, mivel a felmérés egyértelműen megmutatta az autózás dominanciáját: a megkérdezettek 54%-a használja autóját a napi munkába járáshoz, és 66% véli úgy, hogy a 300 km-nél hosszabb utazások esetén is az autó az ideális. Az útfenntartás minőségének javítását 56% tette az első helyre a biztonság javítását segítő lehetőségek közül; amit szorosan követett a zéró-alkohol-tolerancia támogatása 49% által.  –  TOVÁBBI  RÉSZLETEK: 
 – A legutóbbi PIARC-jelentés (World Roads Association, 2014) szintén kiemeli az utak karbantartásának fontosságát.   TOVÁBBI  RÉSZLETEK: 
 – Az ASZFALT a legjobb választás az utak fenntartására, hiszen ezzel gyors a burkolat-építés, és gazdaságos, költséghatékony megoldást nyújt, valamint kellően tartós. Az aszfalt viszko-elasztikus tulajdonságai ideálisak mindenféle útburkolati típushoz. A burkolatépítés gyorsasága pedig segít csökkenteni, vagy éppenséggel elkerülni a torlódásokat. Példák és részletek a 17.; 47.; és 51. sorszámú példáknál láthatók. 


.(?): Alkalmas az aszfaltburkolat alagutakban futó útfelületek anyagaként? 

– Igen régóta a világ útjainak döntő többsége aszfaltburkolatokkal épül, melyek kiváló teljesítményt és tartósságot biztosítanak a legsúlyosabb forgalmi terhelések mellett is. Ennek alapján az aszfaltburkolatok kiválóan alkalmasak az alagutakban is mind az építési, mind a későbbi közforgalmi igények kielégítésére. Az aszfaltburkolatok különféle régóta kiforrott típusai jó teljesítményt és tartósságot adnak az éghajlati és a forgalmi terhelési feltételek széles körében. A szokványos felhasználások esetein túlmenően egyre gyakrabban használják ipari és egyéb speciális célokra, pl. épületekben, repülőtereken, alagutakban, sőt vasúti pályák alépítményében is. Néhány évvel ezelőtt az aszfalt alagutakban való felhasználásáról sok szakmai vita folyt, főleg a biztonsági kérdések kapcsán. A fő kérdés az aszfalt viselkedése volt egy esetleges alagút-tűz esetén.  A témát a PIARC „C5-ös Bizottsága” (=Közúti Alagutak Szakbizottsága) is vizsgálta. A Bizottság összegezte is a következtetéseit 2007-ben a PIARC „Utak és Útvonalak Magazin”-jában a 334. számban, W. Lathawer cikkében: az alább idézet módon: „Tisztán látszik minden tanulmányból és az elvégzett, fentebb dokumentált kutatásokból, hogy az aszfalt mint útburkolati anyag nem fokozza jelentősen egy esetleges alagút-tűz mértékét, (sem a hőkibocsátás pillanatnyi értékeit, sem pedig a teljes tűzterhelést magát). Ez legfőképpen igaz a tűz kezdeti fázisában, amikor a mentés és menekülés kell megtörténjék. … A PIARC 1999-ben kiadott jelentésében foglalt álláspontja teljes mértékben érvényben marad: a szabványos tömörített aszfaltburkolatok nem gyakorolnak jelentős negatív hatást a biztonságra egy tűz esetén és így használhatók a közúti alagutakban. „ Tehát az alagutak aszfalt pályaburkolata biztonságos tűz esetén, jó tartósságot, könnyű helyreállíthatóságot, helyi javíthatóságot nyújt. Más fontos szempontok szerint is, (mint például a csúszási ellenállás, karbantarthatóság, zajkibocsátás kérdései) az aszfalt tűnik az ideális megoldásnak az alagútépítés számára is. –  TOVÁBBI  RÉSZLETEK: … (kattints ide)


(?): Mi is a „Meleg-aszfalt” (Az angol szakszó: „WMA”), és mik az előnyei? 


 – Ez a jövő aszfalt-családja, melynek gyártása és bedolgozása során a korábban járatos aszfaltoknál (magyarul forró-aszfaltok, angolul „HMA”) szokásos hőmérsékletek helyett 20-40 C fokkal hűvösebb hőmérsékleteket elég biztosítani. Ennek köszönhetően számtalan előny keletkezik: 
 – A dolgozók számára: jobb munkakörülmények és kisebb emissziós kitettség; 
 – Környezetvédelmi szempontból: Kisebb energia-szükséglet és kisebb emisszió a környezet számára; 
 – Gyártási és bedolgozási előnyök: A bitumen felkeményedési problémái csökkennek, és az ilyen aszfalt teljesen alkalmas az újrahasznosítás (angolul: „RAP”) számára; 
 – További burkolatkészítési előnyök: Mivel a „Meleg-aszfalt (WMA) alacsonyabb hőmérsékleti tartományokban tömöríthető, ez hosszabb alkalmas időt ad a szállítás és a bedolgozás számára, főleg ha a még könnyen megoldható, korábbi hőmérsékleti tartományok felé toljuk el a keverési/gyártóművi-kiadási hőmérsékletet;  – További burkolatkészítési előnyök: A behengerelt, frissen elkészült aszfaltréteg hamarabb hűl vissza a használatba-adhatósági hőmérsékletre, ezért hamarabb lehet átadni a forgalomnak.  – További részletesebb tájékoztatásért keresd fel az „eapa.org” honlapot. 


 (?): Alkalmasak-e az aszfaltburkolatok bármilyen forgalmi igény és egyéb felhasználási területek számára? 

– IGEN, … Noha az aszfaltok zöme útburkolatok számára készül, számtalan egyéb felhasználásuk is jól bejáratott. A rengeteg kidolgozott, kipróbált aszfalt-keverék-változat széleskörű, esetenként különleges igények kielégítésére is bizonyítottan alkalmas. Például:  – Közlekedési igények: utak, vasúti alépítmények, reptéri felszállópályák és gurulóutak, konténer-terminálok, hídpályák, alagutak útfelületei;  – Rekreációs igények: Játszóterek, kerékpárutak, futópályák, teniszpályák, stb.;  – Mezőgazdasági igények: hűtőházi padlózatok, melegházi burkolatok, hűtőházi burkolatok, stb.;  – Ipari, építési igények: Ipari padlók, tároló-tartályok, kikötők, földtöltések (akár vízzáró) lefedése, erózió-védelem, építési területek rendezése, stb.  – – További részletesebb tájékoztatásért keresd fel az „eapa.org” honlapot. 


  (?): Mik az európai aszfaltipar főbb mérőszámai, mutatói? 

 – Kontinensünkön az úthálózat több mint 90%-a aszfalt burkolatú. Több mint 10000 cég foglalkozik aszfalt gyártásával és/vagy beépítésével. Ezek zöme „kis v. közepes méretű vállalkozás”. Több mint 4700 Aszfalt-keverőtelepen évi több mint 300 millió tonna aszfaltot gyártanak szerte Európában. Az ezzel foglalkozó dolgozók száma 180 000 fő fölött van. 
 – További részletesebb tájékoztatásért keresd fel az „eapa.org” honlapot; ahol évente frissített kiadványban („Az aszfalt számokban” -  “Asphalt in Figures”) sok áttekintés olvasható. 


(?): Mi a különbség a bitumen és a kátrány között? 

 – A közbeszédben ma is sokszor hallani, hogy „lekátrányozták az utat”. … Fokozatosan elenyésző részarány után az 1990-es évektől kezdve egy gramm kátrányt sem használ az útépítő ipar, csak a kőolajból leválasztott BITUMEN-t. (A „Kátrány” a vegyiparban gyártható, főleg régen a kőszén lepárlása során keletkezett, ahol a fő cél a „városi gáz” ilyen előállítása volt.) A kátránnyal szemben a bitumen kémiailag passzív anyag, sem savak, sem lúgok vagy sók nem hatnak rá. További részletek a „30. sorszámú előny”-nél olvashatók. 


(?): Hol találkozhatom aszfalttal a mindennapjaim során? 

 – További részletesebb tájékoztatásért keresd fel az „eapa.org” honlapot.


(?): Miből készül az aszfalt? 

 – Az aszfalt egy keverék-anyag, zöme kő-szemcsékből áll, melyeket BITUMEN ragaszt össze, és tartalmaz még némi töltő por-anyagot is. Az utak mindenféle fajtájának burkolatát készítik belőle, de szabadidős-, sport- és ipari területek leburkolására is számtalan helyen és módon használják.   – További részletek: … 


(?): Miért gazdaságos az aszfalt? 

– Az aszfalt-felhasználás/burkolatkészítés alapvető jellegzetességei sok évtizede kiforrottak/változatlanok. Sokszor elegendő egy vékony új aszfaltréteget ráépíteni a megmaradó régi útfelületre, hogy az ismét megfelelő minőségben kiszolgálja az igényeket/a forgalmat, újabb sok éven át.  –  További részletek a „03. sorszámú előny”-nél olvashatók. 


(?): Miért biztonságos az aszfalttal burkolt út? 

– Egy a Svéd Útügyi Kutatóintézet által készített tanulmány megállapítja, hogy a közúti biztonságot meghatározóan befolyásoló tényezők az alábbiak: A felszín jó súrlódási tulajdonsága; A haladás-irányú hullámosság minél kisebb mértéke; A mega-textúra; A csillogásmentesség; A felszín valamelyes hézagossága; …  További részletek a „31. sorszámú előny”-nél olvashatók. 


(?): Miért kényelmes az aszfalt (-burkolaton közlekedni)?

Az aszfalt felületek jó makro-símasága előnyös mind az ember, mind a jármű műszaki szempontjai szempontjából.

–  További részletek a „12. sorszámú előny”-nél olvashatók. 


(?): Miért illeszkedik „a jól fenntartható környezet” szempontjaihoz egy aszfaltburkolat? 

– Egy eltávolított aszfaltréteg 100%-ban újrahasznosítható; belekeverhető egy újonnan gyártott aszfaltkeverékbe, vagy jó minőségű nagy teherbírású töltés készíthető belőle – igény szerint. Mivel az eltávolított (felmart) aszfalt értékes anyag, a legjobb felhasználása az, ha újra aszfaltkeverék gyártására hasznosítjuk. –  További részletek a „13. sorszámú előny”-nél olvashatók. 


(?): Segít-e a sima aszfaltfelület a használónak abban, hogy költségtakarékos legyen? 

– Igen, ez üzemanyag (energia) megtakarítást eredményez.  –  További részletek a „56. sorszámú előny”-nél olvashatók. 


(?): Miért az aszfaltburkolaton a legcsendesebb a haladás? 

– Különösen a speciálisan erre a célra kifejlesztett burkolattípusok esetében rendkívül alacsony gördülési zaj keletkezik.  További részletek a „68. sorszámú előny”-nél olvashatók.