Pogosta vprašanja

POGOSTA VPRAŠANJA O ASFALTU 

V:  Kakšna je razlika med ponovno uporabo in recikliranjem?

O:  V skladu z Direktivo 2008/98/EC o odpadkih (Waste Framework Directive): ‘ponovna uporaba’ pomeni katerikoli postopek, pri katerem se produkti ali komponente, ki niso odpadki, ponovno uporabijo v enak namen, za katerega so bili zasnovani; ‘recikliranje’ pomeni katerikoli postopek predelave, pri katerem se odpadne snovi ponovno predelajo v proizvode, materiale ali snovi za izvorni namen ali druge namene. To vključuje ponovno predelavo organskega materiala, ne vključuje pa pridobivanja energije iz odpadkov in ponovne predelave v materiale, ki bi se uporabili kot gorivo ali za zasipe.

V zakonodaji in politiki preprečevanja in ravnanja z odpadki se uporablja naslednji prednostni vrstni red v hierarhiji predelave odpadkov: 
(a) preprečevanje; 
(b) priprava za ponovno uporabo; 
(c) recikliranje; 
(d) druga predelava, npr. pridobivanje energije iz odpadkov; in;
(e) odlaganje.


V: Na kakšen način lahko asfaltno vozišče pomaga pri reševanju resnih cestnih problemov v Evropi – zastoji in vzdrževanje?

O: V skladu s ‘Transport Eurobarometer’ zastoji in vzdrževanje predstavljajo glavne izzive za evropske ceste. 8. decembra 2014 je Evropska komisija objavila rezultate raziskave Eurobarometer o kakovosti transporta v EU.

Glavni izsledki raziskave so pokazali, da imajo anketiranci, ki uporabljajo avtomobile, deljena mnenja o tem ali se je kakovost cestnega prometa v zadnjih petih letih izboljšala ali ne. 38% jih meni, da se je izboljšala, 40% jih je reklo, da se je poslabšala in 18% jih meni, da je ostala enaka. Ne glede na njihovo mnenje o kakovosti pa jih je večina mnenja, da so zastoji (60%) in vzdrževanje (59%) najresnejši cestni problemi v Evropi. Te ugotovitve so še toliko bolj pomembne, ker je raziskava izpostavila prevlado avtomobilov kot prednostnega načina prevoza tako za vsakodnevno vožnjo (54%) kot za potovanja, daljša od 300 km (66%). Izboljšanje vzdrževanja cest (56%) je bilo s strani vseh anketirancev omenjeno tudi kot glavna prednostna naloga za izboljšanje cestne varnosti, tesno mu sledi nična toleranca na alkohol (49%). Več o tem

Zadnje PIARC poročilo (Svetovno združenje za ceste) iz leta 2014 prav tako poudarja pomembnost vzdrževanja. Več o tem 

Asfalt je najboljša rešitev za vzdrževanje cest, saj se hitro vgrajuje, zagotavlja stroškovno učinkovite rešitve in je obstojen. Viskozno-elastične lastnosti asfalta so idealne za ta namen na vseh tipih vozišč. Asfaltna vozišča pomagajo pri zmanjševanju ali celo preprečevanju zastojev. Za primere in podrobnosti glej Dejstva 17, 47 in 51. 


V: Ali so asfaltna vozišča sprejemljiva za uporabo v predorih?

O: Daleč največ tlakovanih cest na svetu je pokritih z asfaltom, ki v pogojih največjih prometnih obremenitev daje najboljše rezultate in je najobstojnejša rešitev. Tako so asfaltni materiali nadvse primerni tudi za uporabo pri gradnji in preplastitvah cest v predorih. Asfalti dajejo najboljše rezultate in so najbolj obstojni v najrazličnejših vremenskih in prometnih razmerah.   Čedalje pogosteje se asfalti uporabljajo na industrijskih področjih ali za specifične aplikacije, kot je v zgradbah, na letališčih in kot nosilna plast (gramozna greda) pod železniškimi tiri, prav tako pogosto pa se uporabljajo tudi v predorih. Pred nekaj leti so o uporabi asfalta v cestnih predorih razpravljali mnogi inženirji iz stroke gradbeništva. Ozadje teh razprav  je bilo v glavnem povezano z varnostjo v predorih in reakcijah asfalta na ogenj.

To temo so obravnavali tudi v okviru Komiteja PIARC C5 “Komite za cestne predore”. Zaključki tega Komiteja so podani v časopisu PIARC o poteh in cestah/PIARC Magazine Routes Roads št. 334, 2007 v Vplivih vozišča na požare v cestnih predorih/Effects of pavements on fires in road tunnels avtorja W. LATHAWER-ja, ki trdi: “Iz vseh študij in raziskav, ki jih navajamo zgoraj, je razvidno, da asfalt v obliki materiala na vozišču ne prispeva bistveno k obsegu požara (tako k hitrosti sproščanja toplote kot celotni požarni obremenitvi) v cestnem predoru. To v prvi vrsti velja za začetno fazo, ko je potrebna  (samo-) evakuacija.

Stališče PIARC-a v poročilu iz 1999 (ref. 1) še vedno velja v celoti: standardna (gosta) asfaltna vozišča nimajo nobenega znatnega škodljivega vpliva na varnost med požarom in se lahko uporabljajo v cestnih predorih”. Tako so asfaltna vozišča v predorih varna v primeru požara, dolgo trajajo in se jih lahko vzdržuje v primeru poškodb. Pri mnogih drugih pomembnih temah, kot npr. torna sposobnost, vzdrževanje in zniževanje hrupa, so asfalti idealen material za tunelske konstrukcije. Za več informacij klikni tukaj.  


V: Kaj je topla asfaltna zmes (WMA) in katere so njene koristi?

O:  Topla asfaltna zmes je zmes bodočnosti. To je asfalt, ki je narejen in vgrajen pri temperaturi, ki je za okrog 20 - 40 °C nižja od temperature ekvivalentne “vroče asfaltne zmesi” (HMA).

Zahvaljujoč nižji temperaturi proizvodnje in uporabe (okrog 20 - 40 °C nižja od ekvivalentne vroče asfaltne zmesi) ima WMA številne prednosti:
•    Koristi za asfalterje: manj emisij in izboljšani delovni pogoji
•    Okoljske koristi: manj uporabljene energije in nižje emisije
•    Koristi pri proizvodnji in polaganju asfalta: manj otrjevanja bitumna in WMA je v celoti kompatibilna z uporabo asfaltnega granulata (RAP (Reclaimed Asphalt Pavement).
•    koristi pri postopkih polaganja: topla asfaltna zmes se lahko zgošča pri nižji temperaturi od vroče asfaltne zmesi; proizvodnja tople asfaltne zmesi pri temperaturah vroče asfaltne zmesi omogoča daljši čas prevoza in zgoščevanja. Topla asfaltna zmes se pri okoljskih temperaturah hitreje hladi in zato lahko delovišče prej odpremo za promet.

Več informacij najdete na spletni strani EAPA


V:  Ali so asfaltna vozišča primerna za vse prometne površine in druge uporabe?

O:  Da, seveda. Čeprav se asfalt večinoma uporablja za tlakovanje cest, pa se lahko uporablja tudi za različne druge namene.  Vsestranskost asfalta mu omogoča široko uporabo. Med drugim ga lahko najdemo na naslednjih področjih:
•    Prevoz (npr. ceste, podlaga pod železniškimi tiri ali letališke steze in dostopne ceste, kontejnerski terminali, mostovi, predori, itd.)
•    Rekreacija (igrišča, kolesarske steze, tekaške proge, teniška igrišča, itd.)
•    Kmetijstvo (hlevska tla, tla v toplih gredah, itd.)
•    Industrija (pristanišča, prekrovi odlagališč, gradbišča, itd.)
•    Gradnja objektov (tlaki, vodni rezervoarji, itd.) 

Za več informacij pojdi na  spletno stran EAPA.  


V: Kaj kažejo številke v evropski asfaltni industriji?

O: Več kot 90% celotne evropske cestne mreže je pokritih z asfaltom. Več kot 10.000 podjetij je vključenih v proizvodnjo in/ali polaganje asfalta. Daleč največ teh podjetij je mogoče opredeliti kot mala in srednje velika podjetja. Več kot 4.700 proizvodnih obratov (mešalnic asfalta) letno proizvede okrog 300 milijonov ton asfalta. Evropska asfaltna industrija zaposluje okrog 180.000 ljudi. Za podrobnejše podatke si oglejte letno brošuro EAPA “Asfalt v številkah/Asphalt in Figures” na spletni strani EAPA


V: Kakšna je razlika med bitumnom in katranom?

O: Nekateri še vedno uporabljajo izraz "asfaltirati s katranom". Od leta 1990 pa se katran v cestogradnji ne uporablja več. Današnja izbira pri tlakovanju cest je bitumen. Katran je popolnoma drugačen od bitumna. Oba sta črna, vendar katran izvira iz premoga, bitumen pa iz težke surove nafte. Bitumen je inertni material; odporen je na delovanje večine kislin, baz in soli. Več o tem v Prednost/Advantage 30.


V: Kje lahko najdemo asfalt v vsakdanjem življenju?

O: Oglej si spletno stran EAPA. Več o tem 


V: Iz česa je narejen asfalt? 

O: Asfalt je mešanica agregatov (kamnitih zrn), veziva in polnila, ki se uporablja za izgradnjo in vzdrževanje vseh vrst cest, parkirišč, pa tudi igrišč in športnih terenov. Več o tem


V: Zakaj je asfalt ekonomičen? 

O: Nosilna plast asfaltnega vozišča ostaja enaka cela desetletja. Včasih je dovolj, da na že obstoječe plasti položimo tanko novo asfaltno plast  in ponovno bomo dobili popolnoma funkcionalno voziče. Več o tem v Prednost/Advantage 03.


V: Zakaj je asfalt varen? 

O: Študija Švedskega instituta za ceste je ugotovila, da so ključni vidiki, ki vplivajo na cestno varnost, površinsko trenje, vzdolžna ravnost, makro tekstura, odbojnost površine, poroznost  obrabne plasti. Več o tem v Prednost/Advantage 31.


V: Zakaj je asfalt udoben?  

O: Gladkost asfaltne površine koristi tako voznikom kot vozilom. Več o tem v Prednost/Advantage 12.


V: Zakaj je asfalt trajnosten? 

O: Asfaltni granulat se lahko v 100% uporablja kot agregat za gradnjo in zasipanje cest, vendar je dragocen gradbeni material, ki se lahko bolje uporabi za resnično recikliranje, kar pomeni, da se ponovno uporabi v novih asfaltnih zmeseh na najvišji ravni. Več o tem v Prednost/Advantage 13.


V: Ali gladek asfalt pomaga pri zniževanju stroškov uporabnikov v cestnem prometu? 

O: Da, gladka asfaltna cestišča prispevajo k prihrankom pri porabi goriva. Več o tem v Prednost/Advantage 56.


V: Zakaj asfalt omogoča tišjo vožnjo? 

O: Asfaltna vozišča so lahko izjemno tiha. Več o tem v Prednost/Advantage 68.