Sonaravnost

 • 02
  Asfalt varuje okolje z zagotavljanjem nepropustnih prekrovov nad zapuščenimi deponijami in odlagališči nevarnih snovi.
 • 06
  Asfaltna vozišča zahtevajo približno 20% manj energije za proizvodnjo in gradnjo kot druga vozišča.
 • 13
  100% ponovna uporaba asfalta
 • 15
  Do 100% rezkanca se lahko ponovno uporabi v visoko kakovostnem asfaltu.
 • 16
  Vozišča iz bituminoznega asfalta z notranjimi visko-elastičnimi lastnostmi se lahko večkrat in zelo uspešno ponovno uporabijo celo na novih asfaltnih cestah z enako visoko zmogljivostjo.
 • 18
  Asfaltno vozišče je tiho vozišče.
 • 25
  Recikliranje igra veliko vlogo pri ohranjanju naravnih virov.
 • 29
  Za doseganje obstojnih, stroškovno učinkovitih in trajnostnih cest je potrebno uporabljati debeline vozišča, ki ustrezajo prometu in klimatskim razmeram.
 • 30
  Asfalt se uporablja v domačih vodnih rezervoarjih, ribnikih za vzrejo rib in kanalskih oblogah.
 • 34
  Nedavna raziskava na nizozemskem je pokazala potencial asfaltnih vozišč v smislu zniževanja kotalnega upora in skladno s tem, znižanja porabe goriv.
 • 39
  Ob sočasni uporabi s ponovno uporabljenim asfaltom se lahko CO2 emisije asfalta še dodatno zmanjšajo.
 • 46
  Asfalt se hitro utrdi, zmanjšuje zastoje ter čas čakanja in s tem stroške goriva za uporabnike.
 • 48
  Tople asfaltne zmesi, ki se proizvajajo in polagajo pri nižjih temperaturah, t.j. od 100 do 120°c, so pripravljene za uporabo v krajšem časovnem obdobju.
 • 51
  Asfalt se lahko polaga v obdobjih izven konic prometa (vključno ponoči) in še vedno omogoča ponovno odprtje ceste pred normalnimi dnevnimi tokovi prometa.
 • 52
  Recikliranje asfalta bo v prihodnje bistveno zmanšalo emisije CO2.
 • 61
  Z uporabo tople asfaltne zmesi varčujemo z energijo in zmanjšujemo emisije CO2.
 • 68
  Asfaltne površine so lahko izjemno tihe.
 • 70
  Nadaljnje inovacije, kot je topla asfaltna zmes, znižujejo porabo goriv in emisije v asfaltni industriji.
 • 72
  Asfalt ponuja rešitve za železniške tire.
 • 79
  Asfalt dela z okoljem.
 • 81
  Asfalt pred evropskimi cilji za recikliranje 2020.
 • 85
  Asfaltne ceste se lahko ponovno uporabijo točno tam, kjer se nahajajo.
 • 88
  Recikliranje asfalta na lokaciji gradbišča je preizkušena tehnologija.