Kako se naredi asfalt?

ASFALT JE ZMES AGREGATOV, VEZIVA IN POLNILA, KI SE UPORABLJA ZA IZGRADNJO IN VZDRŽEVANJE VSEH VRST CEST, PARKIRIŠČ, PA TUDI IGRIŠČ IN ŠPORTNIH POVRŠIN.

Agregati, ki se uporabljajo za asfaltne zmesi, so lahko drobljene kamnine, pesek, prod ali žlindra. Za povezavo agregatov v kohezivno zmes se uporablja vezivno sredstvo. Najpogostejše vezivo je bitumen. Povprečno asfaltno vozišče je del cestne konstrukcije nad spodnjim ustrojem ceste, ki vključuje nevezane in z bitumnom vezane materiale. Na ta način vozišče pridobi sposobnost prerazporeditve prometnih obremenitev preden le-ta dosežejo spodnji ustroj. Običajno so vozišča sestavljena iz več plasti:

For more information on Asphalt please visit - eapa.org
For more information on Asphalt Products please visit - eapa.org