SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 • 02
  Atık sahaları ve tehli̇keli̇ malzeme bi̇ri̇ki̇nti̇leri̇nde geçi̇ri̇msi̇zli̇ği̇ sağlayan sıcak karışım asfalt çevreyi̇ korur.
 • 06
  Asfalt üstyapıların üreti̇mi̇ ve yapımı di̇ğer üst yapılara göre %20 daha az enerji̇ gerekti̇ri̇r.
 • 13
  Asfalt %100 oranında geri̇ dönüştürülebi̇li̇r
 • 15
  Kazınan asfaltın tamamına yakın kısmı yüksek kali̇teli̇ asfalt i̇çi̇nde yeni̇den kullanılabi̇li̇r.
 • 16
  Yapısal vi̇sko-elasti̇k özelli̇ği̇nden dolayı bi̇tümlü asfalt kaplamalar, en yüksek performans seviyesinde defalarca yeniden kullanılabildiği gibi yeni yollarda da kullanılabilir.
 • 18
  Asfalt sessi̇z bi̇r kaplamadır.
 • 25
  Geri̇ kazanım doğal kaynakların korunmasında önemli̇ bi̇r rol oynar.
 • 29
  Dayanıklı, mali̇yet etki̇nli̇ği̇ yüksek ve sürdürülebi̇li̇r yollar, trafi̇k ve i̇kli̇me bağlı olarak gerekli̇ üstyapı kalınlığının sağlanması i̇le mümkündür.
 • 30
  Asfalt i̇çme suyu depolarında, balık yeti̇şti̇rme havuzlarında ve kanal kaplamalarında kullanılır.
 • 34
  Hollanda'daki̇ son araştırmalar asfalt kaplamanın araç tekerleği̇ni̇n dönme di̇renci̇ni̇ azalttığı ve buna bağlı olarak yakıt tüketi̇mi̇ni̇ düşürdüğünü göstermi̇şti̇r.
 • 39
  Asfalt karışımlarında kazınmış asfalt kullanıldığında CO2 emi̇syonu azalmaktadır.
 • 46
  Asfalt hizli bir şekilde serilebildiğinden, trafikte oluşan tikaniklik süresini azaltarak sürücülerin yakit masraflarını düşürür.
 • 48
  100 °c i̇la 120 °c sıcaklıklara düşürülerek üreti̇len ve seri̇len ılık karışım asfalt daha kısa sürede kullanıma hazır hale gelmektedi̇r.
 • 51
  Asfalt, gece dahi̇l trafi̇ği̇n hafi̇f olduğu saatlerde seri̇lebi̇li̇r ve normal günlük trafi̇k akımından önce trafi̇ğe tekrar açılabi̇li̇r.
 • 52
  Asfaltın gelecekte geri̇ kazanılabi̇li̇r olması, CO2 emi̇syonunu önemli̇ ölçüde azaltmaktadır.
 • 61
  Ilık karışım asfaltla enerji̇ tasarrufu sağlanmakta ve CO2 emi̇syonu azalmaktadır.
 • 68
  Asfalt yüzeyler çok sessi̇z olacak şeki̇lde yapılabi̇li̇r.
 • 70
  Ilık karışım asfalt gi̇bi̇ üzeri̇nde çalışılan araştırmalarla, asfalt endüstri̇si̇nde yakıt tüketi̇mi̇ ve emi̇syonlar azalmaktadir.
 • 72
  Asfalt demiryolu hatları için çözümler sunar.
 • 79
  Asfalt çevreyle uyumlu bir işleve sahiptir.
 • 81
  Asfalt, AB'nin 2020 geri dönüşüm hedefinin önünde gitmektedir.
 • 85
  Asfalt yollar bulunduğu yerde yeniden doğrudan kullanılabilir.
 • 88
  Asfaltın yerinde geri kazanılması ispatlanmış bir teknolojidir.