Konfor

AVANTAJ 55

Asfalt kaplamalar düzgün, sessi̇z ve kaymaya karşİ di̇rençlİ bİr yol yüzeyİ oluşturur. 

Gürültü, son zamanlarda en yaygın çevre kirleticilerden biri olmaya başlamıştır. Gürültü her yerde mevcuttur. Bugünün toplumu özellikle şehir geçişlerinde ağır trafikli yollardaki gürültüyü, çevreyi kirletici ana kaynak olarak algılamaktadır. Yeni asfalt kaplamalar diğer inşaat malzemelerine göre daha az gürültü oluşturur. Asfaltın sağladığı bu imkanla, yolun geçtiği yerlerdeki gürültü seviyesi azalır, sürücülerin ve yolcuların konforu artar.

Dünya Sağlık Örgütü - WHO (World Health Organisation) tarafından 2011 yılında yayınlanan raporda, Avrupa'da hava kirliliğinden sonra sağlığı etkileyen ikinci büyük çevre probleminin trafik gürültüsü olduğu belirtilmiştir.

AB Direktifi 2002/49/EC

Avrupa Parlementosu ve Konseyi, 25 Haziran 2002'de çevresel gürültü yönetimi konusunda 2002/49/EC direktifini yürürlüğe koymuştur. Bu direktifin esas amacı, Avrupa çapında gürültü probleminin üstesinden gelmek için müşterek bir temel oluşturmaktır. Bu direktifin prensipleri diğer çevre politikası direktiflerine benzemektedir:

  • Ana yollarda, demiryollarında, kamu havaalanlarında ve kentsel alanlarda uyumlaştırılmış gürültü göstergeleriyle stratejik gürültü haritalarının çıkarılması için üye ülkelerde yetkili otoriteler aracılığıyla çevresel problemlerin denetlenmesi.
  • Aarhus toplantısı esaslarına göre gürültü maruziyeti, gürültü etkileri ve alınacak tedbirler konusunda kamunun bilgilendirilmesi ve danışmanlık hizmeti verilmesi.
  • Çevresel gürültü seviyesinin sağlanması gereken yerlerde gürültüyü azaltmak için, yetkili otoriteler aracılığıyla yerel gürültü sorunlarının belirlenmesi ve eylem planlarının hazırlanması (Bu direktifte herhangi bir limit verilmemiş ve eylem planında alınacak önlemler de belirtilmemiştir. Konu yetkili kuruluşların takdirine bırakılmıştır.)
  • Gürültüden etkilenen kişi sayısının azaltılması ve planın çerçevesinin oluşturulması için AB'nin uzun vadeli stratejisinin geliştirilmesi.
  • Poröz asfalt gibi negatif dokulu yüzeylerde, gürültü kaynağında önlenmektedir. Diğer taraftan gürültü perdeleri ise oluşan gürültüyü absorplamakta veya yansıtmaktadır. Ayrıca asfalt kaplamalar genellikle diğer kaplama tiplerinden daha sessizdir.