EKONOMİ

AVANTAJ 37

Asfalt kaplamalar EN BÜYÜK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞIDIR.

Asfalt %100'ü yeniden kullanılabilir. Genellikle geri kazanılabilen ve yeniden kullanılabilen bir inşaat malzemesidir. 

Kazınmış asfalt çok miktarda bitüm içerir ve yeniden ısıtılarak kullanılması mümkündür. Böylece asfaltın en pahalı bileşeni olarak bitüm yeniden kullanıldığından ve yeni malzemenin performans seviyesine erişildiğinden, kazınmış asfalt çok değerli bir hammaddedir. Özellikle kazınmış asfaltın taşıma mesafesinin kısa olması durumunda, asfaltın geri kazanımı ile önemli ölçüde tasarruf sağlanır. 

Atık Çerçeve Yönetmeliğine (WFD-Waste Framework Directive) göre üye ülkeler 2020'ye kadar inşaat ve enkaz atıklarının en az %70'ini, tehlikeli olmayan inşaat ve enkaz atıklarının dolgu olarak kullanımı dahil yeniden kullanmak, geri kazanmak ve başka bir malzemeye dönüştürmek zorundadır.

Asfalt Avrupa gereklerinin %70'ini karşılayan tek inşaat malzemesidir. 


Kaynak:
Sustainable Asphalt – Recycling; The Nordic Road Forum, NVF, 5/2012
Service Contract on Management of Construction and Demolition Waste-SR1, Final Report, Şubat 2011, A project under the Framework contract ENV.G.4/ FRA/2008/0112, Bio Intelligence Service.