Ekonomika

Prednost 37

Asfaltna vozišča so eden naših največjih obnovljivih virov.

Asfalt se lahko v celoti (100 %) ponovno uporabi in predstavlja največkrat recikliran in ponovno uporabljen gradbeni material.      

Asfaltni granulat vsebuje veliko bitumna in njegova ponovna uporaba je zelo smotrna. Asfaltni granulat je zato dragocena surovina, če lahko bitumen - najdražjo sestavino asfalta – ponovno uporabimo in izboljšamo v smislu doseganja podobnih ravni učinkovitosti kot jih ima nov material.  Iz tega razloga ponovna uporaba asfaltnega granulata omogoča precejšnje prihranke, predvsem če so transportne razdalje starega asfaltnega granulata razmeroma kratke.   

Direktiva za okolje (Waste Framework Directive (WFD) od držav članic zahteva, da do 2020 sprejmejo vse potrebne ukrepe za doseganje minimalnega cilja 70% (teže) gradbenih odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje in drugo predelavo materialov, vključno z zasipanjem z nenevarnimi gradbenimi odpadki, ki naj nadomestijo druge materiale.     

Asfalt je edini gradbeni proizvod, ki že dosega to 70% evropsko zahtevo.  


Iz:
Sustainable asphalt – Recycling; The Nordic Road Forum, NVF, 5/2012

Service Contract on Management of Construction and Demolition Waste-SR1, Final Report, February 2011, A project under the Framework contract ENV.G.4/ FRA/2008/0112, Bio Intelligence Service.