Sonaravnost

Prednost 72

Asfalt ponuja rešitve za železniške tire.  

Asfaltne zmesi so se izkazale kot dobre tehnične alternative za številne elemente tradicionalnih železniških konstrukcij. Na podlagi izkušenj  z uporabo asfalta zlasti v zgornjem ustroju proge (tradicionalni zgornji ustroj proge sestavljajo tirnice, pragovi, drobnotirni material in gramozna greda/balast) in v sloju pod gramozno gredo se je pokazalo, da ta vrsta konstrukcij v celoti ustreza zahtevam modernih železniških prog.    

Pri projektiranju železnic, tako kot pri projektiranju avtocest, je povečanje prometnih obremenitev in obsega prometa ter še posebej uvedba hitrih vlakov v zadnjih desetletjih privedla do potrebe po novih pristopih. Poleg tega pa tudi skrb za okolje zahteva upoštevanje trajnostnega koncepta v postopku projektiranja.  

Svetovne izkušnje so pokazale, da lahko uporaba asfalta ponudi dobro alternativo pri sodobni izgradnji železnic. Zahvaljujoč specifičnim lastnostim asfaltnih zmesi so materiali sposobni izpolnjevati veliko zahtev.


Več informacij je na voljo v:
EAPA dokumentu - Asfalt na železniških tirih/Asphalt in Railway Tracks - verzija 2014. 
Bitume Info (2005) Sous les Rails, le Bitume. št. 10, oktober 2005, GPB, Francija.