SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

AVANTAJ 72

Asfalt demİryolu hatları İçİn çözümler sunar.

Asfalt karışımları, klasik demiryolu inşaatının çeşitli elemanları için iyi bir alternatif teknik olduğu gösterilmiştir. Özellikle demiryolu hattı altyapısı ile alt balast tabakalarında (Klasik bir demiryolu altyapısı; raylar, yataklar, bağlama elemanları ve balasttan oluşur) yapılan asfalt uygulamaları, asfaltın modern bir demiryolu hattının gereklerini sağladığını kanıtlamıştır.

Demiryolu tasarımında, karayolu dizaynında olduğu gibi trafik yükünün, hacminin artması ve özellikle son on yılda hızlı trenlerin hizmete girmesiyle yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca, çevresel gereksinimler açısından tasarımda sürdürülebilirlik konseptinin dikkate alınması gerekmiştir. 

Dünya çapındaki deneyimlerden, modern demiryolu inşaatında asfaltın iyi bir alternatif çözüm olabildiği sonucuna varılmıştır. Asfalt karışımların üstün özellikleri nedeniyle asfalt gerekli kriterleri karşılayabilmektedir. 


Daha fazla bilgi için:
“Asphalt in Railway Tracks - 2014” başlıklı EAPA yayını

Bitume Info (2005) Sous Les Rails, le Bitume. No 10, October 2005, GPB, France.