A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT

Advantage 72

Az aszfalt új megoldásokkal járul hozzá a vasúti pályák építéséhez is. 

Jó technikai alternatívák születtek a vasúti pályafelépítményekben való aszfaltréteg-beépítésre, ahol korábban csak a sín-leerősítés-keresztalj-kőágy megoldásrendszer létezett. Az ezek alatt lévő alépítményi rétegekben is bizonyítottak az aszfaltok: megbízhatóan kielégítik a korszerű vasúti pályával szemben támasztott követelményeket. 

A vasúti tervezésben, hasonlóan a közúti fejlődéshez, egyre nagyobb kerékterhelést, egyre nagyobb terhelés-ismétlést (forgalom-növekedést) kell figyelembe venni. Ehhez jött az elmúlt évtizedekben a szupergyors vonatok megjelenése. A környezetvédelmi igények is erősen fokozódnak. Mindezek következtében a tervezésnek is új megoldások keresése felé kellett fordulnia. Így „került helyzetbe” az aszfalt, mely a fenntartási és életciklus-szempontok terén is kiváló képességekkel bír. 

Immár világszerte közismert, hogy az aszfalt jó alternatívákat kínál a vasútépítésben is. Az előállítható aszfaltkeverékek széles és egyre bővülő választéka olyan speciális igények kielégítését is garantálni képes, melyek megfelelnek a vasú követelményeinek. Mindehhez jön a világszerte rendelkezésre álló kiterjedt aszfaltgyártási infrastruktúra és a sok évtizedes, és ma is rohamosan fejlődő tudásbázis. 


További információk találhatók:
- EAPA paper - Asphalt in Railway Tracks - version 2014. 
- Bitume Info (2005) Sous Les Rails, le Bitume. No 10, October 2005, GPB, France.