EKONOMİ

AVANTAJ 35

Gürültü sevi̇yesi̇ni̇ düşüren asfalt gürültüyü kaynağında önler ve ekonomi̇k tasarruf sağlar

Asfalt aşınma tabakasının yol kenarında oluşturduğu düşük gürültü seviyesiyle, ses bariyerleri gibi diğer dolaylı gürültüyü azaltan sistemlere gereksinim ortadan kaldırılabilir veya azaltılarak ekonomik tasarruf sağlanabilir. Poröz asfalt gibi gürültüyü azaltan asfaltlar, tekerlek-yüzey arasında oluşan gürültüyü doğrudan kaynağında önemli ölçüde sınırlamaktadır.  


Kaynak:
Holldorp, Ch.; Offenporige Asphaltdeckschichten, Ökonomische Bewertung im Vergleich mit Lärmschutzwällen und –wänden, asphalt, No 2, 2004, Germany