Ekonomika

Prednost 35

Asfalt za zniževanje hrupa le-tega znižuje na njegovem viru in prihrani denar.

Nižje ravni obcestnega hrupa, ki jih omogočajo asfaltne obrabne plasti, lahko prihranijo denar za sisteme za zniževanje ali preprečevanje indirektnega hrupa, kot so protihrupne bariere, posebna okna ali katerikoli drugi sistemi protihrupne zaščite. Manj hrupni asfalti, kot so drenažni asfalti, občutno omejujejo pojav hrupa neposredno na njegovem viru na stiku med pnevmatiko in površino ceste. 


Iz:
Holldorp, Ch.; Offenporige Asphaltdeckschichten, Ökonomische Bewertung im Vergleich mit Lärmschutzwällen und –wänden, asphalt, No 2, 2004, Germany