A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT

Advantage 18

AZ ASZFALT A „ZAJSZEGÉNY BURKOLAT”. 

Sok országban az egyéb burkolatok használata akadályokba ütközik, főleg sűrűn lakott, vagy egyéb okból zajérzékeny térségekben, arra tekintettel, hogy az aszfaltburkolat az egyetlen megoldás e helyeken, a maga legjobb zaj-emissziós tulajdonságaival. Manapság világszerte egyre fontosabb „környezeti szennyezőnek” tekintik a zajt, és így az aszfalt jelentősége tovább nő. A zajszegény környezet tipikusan helyi érték, ennek környezeti hatása nem gyűrűzik tovább regionális vagy nemzeti szintre. Az európaiak mintegy 80%-a városi közegben él. A zajterhelés egyre növekvő probléma mindenütt, de főleg a városias térségekben, és figyelembe veendő, hogy a zaj 80%-át a közlekedés okozza. Európában legalább 100 millió ember, aki közlekedési folyosók közelében vagy az agglomerációkban él, nagyobb zajnak van kitéve, mint ami a WHO ajánlása szerinti még elfogadható maximum: 55dB. (A) Többféle eljárás ismert a forgalmi zajok okozta problémák csökkentésére; például az épületek fokozott zaj-szigetelése vagy zajárnyékoló falak felállítása a forgalmi folyosók mentén. A gördülési zaj kibocsátásának közvetlen lecsökkentése a leggazdaságosabb, melyet az úgynevezett „csendes-aszfalt” típusok nyújtanak.