SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

AVANTAJ 18

Asfalt sessi̇z bi̇r kaplamadır. 

Birçok ülkede bazı malzemelerin, nüfus yoğunluğu yüksek veya gürültüye karşı hassas olan bölgelerdeki yolların yüzey tabakalarında kullanımı yasaklanırken, sadece asfaltın gürültüyü azaltan bir yüzey malzemesi olduğu kabul edilmiştir. 

"Çevreyi kirletici" önemli bir etken olarak bilinen gürültü asfaltın temel kriteridir. Gürültü prototipik yerel kamu sorunudur. Gürültünün lokal etkileri bölgesel, ulusal veya global değil yereldir. Avrupalıların yaklaşık % 80'i şehirlerde yaşamaktadır. Şehir içinde gürültü ciddi ve gittikçe artan bir sorundur ve gürültünün % 80'i yol trafiğinden kaynaklanmaktadır. Avrupa'da en az 100 milyon insan, ulaşım altyapısının yakınında veya yoğunlaştığı yerlerde, Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği 55 dB(A) üzerindeki bir seviyede yol trafik gürültüsüne maruz kalmaktadır.

Trafikten kaynaklanan gürültünün azaltılmasının birçok yöntemi mevcuttur.Örneğin; evlerde gürültü izolasyonun yapılması, yol boyunca gürültü azaltan perdelerin kullanılması gibi. Gürültüyü azaltan asfalt kaplamalar, bu yöntemlerin en ucuzudur ve gürültü doğrudan yol yüzeyinde, kaynağında azaltılmış olur. 


Kaynak:
Winning with Asphalt Lit. 30

EAPA position papers about traffic noise

APA:
http://asphaltroads.org/images/documents/QP.Europe_805977980_512006103333.pdf
http://asphaltroads.org/images/documents/Measurement_of_Tire-Pavement_Noise_757265452_16200615256.pdf

 

Reyff, James, et al., I-80 Davis OGAC Pavement Noise Study: Traffic Noise Levels Associated With an Open Grade Asphalt Concrete Overlay. Prepared for California Department of Transportation by Illingworth & Rodkin, Inc., Sacramento, CA, December 1, 2002. -Page 3 of 3 4/11/11

Newcomb, Dave, and Larry Scofield, “Quiet Pavements Raise the Roof in Europe,” Hot Mix Asphalt Technology, National Asphalt Pavement Association, Lanham, MD, September/October 2004.

http://www.nxtbook.com/nxtbooks/naylor/NAPS0510/index.php?startpage=23&qs=accide nts#/22
www.AsphaltIsBest.com quiet pavement technology

Newcomb, Dave, and Larry Scofield, “Quiet Pavements Raise the Roof in Europe,” Hot Mix Asphalt Technology, National Asphalt Pavement Association, Lanham, MD, September/October 2004.

Reyff, James, et al., I-80 Davis OGAC Pavement Noise Study: Traffic Noise Levels Associated With an Open Grade Asphalt Concrete Overlay. Prepared for California

Department of Transportation by Illingworth & Rodkin, Inc., Sacramento, CA, December 1, 2002.