Sonaravnost

Prednost 18

Asfaltno vozišče je tiho vozišče. 

V mnogih državah je dandanes prepovedana uporaba drugih materialov na cestnih površinah, ki se nahajajo v gosto naseljenih področjih ali področjih, občutljivih na hrup, saj je asfalt prepoznan kot edini krovni material za uspešno zmanjševanje hrupa.

Ker je hrup danes prepoznan kot pomemben "okoljski onesnaževalec", je to ključni kriterij za uporabo asfalta. Hrup je lokalna javna dobrina. Vpliv hrupa na okolje se čuti lokalno, ne regionalno, nacionalno ali globalno. Okrog 80% Evropejcev živi v urbanih področjih. Poleg tega predstavlja hrup v urbanih sredinah resen in naraščajoč problem, 80% hrupa pa povzroča cestni promet. Vsaj 100 milijonov ljudi v Evropi, ki živijo v strnjenih naseljih ali v bližini cestne infrastrukture, je izpostavljenih nivojem hrupa cestnega prometa, ki je nad stopnjo, priporočeno s strani WHO, in ki znaša 55 dB(A).

Obstajajo različni načini zniževanja hrupa, ki ga povzroča cestni promet. Na primer: zvočna izolacija hiš in protihrupne ovire ob cestah. Asfaltno vozišče, ki zmanjšuje hrup, je najcenejša opcija. Hrup zmanjšuje direktno na izvoru: na cestni površini.


Iz:
Winning with Asphalt Lit. 30

EAPA position papers about traffic noise

APA:
http://asphaltroads.org/images/documents/QP.Europe_805977980_512006103333.pdf
http://asphaltroads.org/images/documents/Measurement_of_Tire-Pavement_Noise_757265452_16200615256.pdf

Reyff, James, et al., I-80 Davis OGAC Pavement Noise Study: Traffic Noise Levels Associated With an Open Grade Asphalt Concrete Overlay. Prepared for California Department of Transportation by Illingworth & Rodkin, Inc., Sacramento, CA, December 1, 2002. -Page 3 of 3 4/11/11

Newcomb, Dave, and Larry Scofield, “Quiet Pavements Raise the Roof in Europe,” Hot Mix Asphalt Technology, National Asphalt Pavement Association, Lanham, MD, September/October 2004.

http://www.nxtbook.com/nxtbooks/naylor/NAPS0510/index.php?startpage=23&qs=accide nts#/22
www.AsphaltIsBest.com quiet pavement technology

Newcomb, Dave, and Larry Scofield, “Quiet Pavements Raise the Roof in Europe,” Hot Mix Asphalt Technology, National Asphalt Pavement Association, Lanham, MD, September/October 2004.

Reyff, James, et al., I-80 Davis OGAC Pavement Noise Study: Traffic Noise Levels Associated With an Open Grade Asphalt Concrete Overlay. Prepared for California

Department of Transportation by Illingworth & Rodkin, Inc., Sacramento, CA, December 1, 2002.