SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

AVANTAJ 88

Asfaltın yerİnde gerİ kazanılması İspatlanmış bİr teknolojİdİr.

Köpüklendirme veya emülsiyon tekniği ile yolun tamamının veya 150-350 mm derinliğindeki asfalt tabakalarının yeniden yapımında kullanılan yerinde geri dönüşüm prosesi, gelişmiş bir tekniktir. 

Bu teknikte mevcut malzeme yerinde yeni bağlayıcı ile karıştırılarak homojen ve dayanıklı bir üstyapı elde edilir. Belirli bir derinliğe kadar ilk pülverizasyon işleminden sonra oluşan yüzey sıkıştırılır ve tesviye edilir. Emülsiyon veya köpüklendirilmiş bitüm ile mevcut gevşek malzeme karıştırılmadan önce, yüzeyde varsa fazla malzeme kaldırılır. Bu proses sırasında yol malzemeleri yerinden kaldırılmaz ve üstyapı tabanı açık bırakılmaz. Karıştırma tamamlandığında malzeme tekrar sıkıştırılır ve yüzey belirli bir seviyede tesviye edilir. 

Sonuçta yüzeye genellikle bitüm emülsiyonu atılır ve trafiğe maruz kalacaksa üzeri mıcır ile kapatılır. Dizayn gereklerine bağlı olarak arazi şartlarına uygun nihai bir yüzey tabakası serilebilir. 


Kaynak:

EAPA Position Paper: Asphalt the 100% recyclable construction product (2014)