SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

AVANTAJ 85

Asfalt yollar bulunduğu yerde yenİden doğrudan kullanılabİlİr.

Mevcut yollardan kazınan malzemelerin, yeni malzemelerle birlikte yeniden kullanımına ilaveten yollardaki tabakalar yerinde yeniden kullanılabilmektedir. Böylece kazınan malzemelerin işlenmesi için bulunduğu yerden başka bir yere taşıma işlemi ve yeni bir asfalta katma ihtiyacı azalır. Böylece geri kazanılacak ve atılması gereken herhangi bir malzemenin taşıma işleminin ve bununla bağlantılı olarak emisyonların azalması sonucu ekonomik ve çevresel fayda sağlanır. 

Yerinde yeniden kullanım işleminde "sıcak ve düşük sıcaklık teknolojileri" nin kullanıldığı birkaç proses mevcuttur.

"Yeniden serme"
Yeniden serme proses tipinde, yol yüzeyinde ısıtma işlemi uygulandıktan hemen sonra tabaka yaklaşık 20-30 mm derinliğe kadar kazılır. Bu ince tabaka yerinde düzeltilir ve nihai kotunu sağlamak için yüzeydeki fazla malzeme sıyrılabilir. Gerekirse taze asfalt malzemesi, ısıtılmış kazınmış yüzey üzerine serilir ve birlikte sıkıştırılır. Bu proses, sınırlı bir alanda kullanılabilen oldukça uzun özel makineler gerektirir. Bu işlemde oluşturulan yeni sürüş yüzeyinde öncelikle kayma direnci veya bir yüzey dokusu şartı aranmaz; ancak mevcut yüzey tabakası malzemesi daha iyi bir duruma getirilmiş olur. 

"Yeniden karıştırma"
Yeniden karıştırma prosesi, yeniden serme işlemine benzemekle beraber bu iki proses arasındaki temel fark, yerinde malzeme ısıtılıp kazındıktan sonra belirli miktarda taze malzemeler ile aynı makine içinde karıştırılmasıdır. Yeni karıştırılmış karışım; sıcak, kazınmış alana doğrudan serilir ve makineyle yüzeyi düzeltilir.

Yoldaki mevcut malzeme ile karışan yeni malzemeden elde edilen karışım, arazi şartlarına ve şartnameye uygun olacak şekilde dizayn edilir. 

"Yeniden işleme"
Yeniden işleme prosesinde, mevcut tabaka yeniden serme ve karıştırma proseslerine göre daha derin kazılır. Genellikle bu kalınlık yaklaşık 75 mm'dir. Yol soğuk kazılır ve serilmeden önce taze agrega ve/veya bağlayıcı ile karıştırılır. Bu işlem, bir soğuk proses olduğundan karışımın oldukça kalın tabaka halinde sıkıştırılmasını sağlamak için karışımın işlenebilirliğini artırmak üzere bitümü gençleştirici katkı veya bitüm emülsiyonu ilavesi gerekebilir. Yeniden işleme prosesi daha çok yeni malzeme ile teşkil edilen yüzey tabakalarının seriminden önce binder veya temel tabakalarının yerinde geri kazanımında kullanılır. Bazı durumlarda şartname ve yüzey karakteristiklerini sağlıyorsa, binder ve yüzey tabakasının birlikte işlenmesi de mümkün olabilir. 


More information on Reuse - https://youtu.be/AEc7vQR-oaw

Circular economy has become one of the most significant pillars of our industry and society, but do you know what is the most powerful thing we can reuse and recycle?

EAPA Technical Director Breixo Gomez tells you in this video.

Kaynak:

EAPA Position Paper: Asphalt the 100% recyclable construction product (2014)