SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

AVANTAJ 81

Asfalt, AB'nİn 2020 gerİ dönüşüm hedefİnİn önünde gİtmektedİr.

Asfalt, AB'nin 2020 ger dönüşüm hedefini sağlamıştır. Diğer önemli inşaat malzemelerinin önünde giden asfaltın, gelecekteki geri dönüşüm potansiyeli daha da yüksektir.

Atık Çerçeve Yönetmeliği kapsamında AB'nin hedefi, 2020’ye kadar inşaat ve yıkıntı atıklarının en az %70'inin geri kazanılmasıdır. %100 geri dönüşüm potansiyeli olan  asfalt endüstrisinde geri dönüşüm ve yeniden kullanım oranı son zamanlarda %80'lere ulaşmıştır. Ayrıca, diğer inşaat ve enkaz atıklarıyla karışmadan kazınabilir ve daha çok yerinde hemen geri kazanılarak kullanılabilir.

Beton, briket, alçı ve ağaç gibi diğer inşaat ve enkaz atıklarının geri kazanım oranı asfalta göre çok düşüktür.¹


Literatür/Kaynaklar: 
¹ Service Contract on Management of Construction and Demolition Waste-SR1, Final Report, February 2011, A project under the Framework contract ENV.G.4/ FRA/2008/0112, Bio Intelligence Service. http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/2011_CDW_Report.pdf

Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098