SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

AVANTAJ 70

Ilık karışım asfalt gi̇bi̇ üzeri̇nde çalışılan araştırmalarla, asfalt endüstri̇si̇nde yakıt tüketi̇mi̇ ve emi̇syonlar AZALMAKTADIR. 

Özellikle ömür döngüsü esas alınarak yapılan hesaplamalarda asfaltın CO2 ayak izinin diğer malzemelere göre daha düşük olduğu saptanmıştır. Asfaltın karıştırma ve serim sıcaklıklarının düşürülmesiyle, bu sav daha da güçlenmiş, enerji tüketimi azalmış ve asfaltın sağladığı avantajlar artmıştır. 


Kaynak:

The use of Warm Mix Asphalt