SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

AVANTAJ 52

Asfaltın gelecekte geri̇ kazanılabi̇li̇r olması, co2 emi̇syonunu önemli̇ ölçüde azaltmaktadır. 

Asfalt endüstrisinde CO2 emisyonunu azaltmak için yoğun çalışmalar yapılmıştır. Mevcut asfalt yollardan kazınan asfaltın yeni asfalt karışımlarında kullanılmasıyla, emisyonlar ileri düzeyde azaltılmıştır. Bir örnek olarak, asfalt karışımında % 25 oranında kazınmış asfalt kullanılması halinde, yeni malzemeyle hazırlanan karışımlara göre emisyonlar % 20 oranında azalmaktadır. Ayrıca geri kazanılmış asfalt karışımının da gelecekte geri kazanılabilir olması, CO2 emisyonlarında % 60 varan oranda azalma sağlamaktadır. 


More information on Reuse - https://youtu.be/AEc7vQR-oaw

Circular economy has become one of the most significant pillars of our industry and society, but do you know what is the most powerful thing we can reuse and recycle?

EAPA Technical Director Breixo Gomez tells you in this video.

Kaynak:
Transport Research Laboratory (TRL), Report PRP574, The asphalt Pavement Embodied Carbon Tool (aSPECT), Ömür boyu asfalttan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının hesaplanması ile ilgili rehber Sayfa 21-24 arasında verilmiştir.  

Açıklama:

  • Tamamı yeni malzemeyle yapılmış karışımlarda emisyon 15.6 kg CO2e /t iken, %25 oranında geri kazanılmış asfalt kullanılan karışımda emisyon 12.9 kg CO2e kg /t olmaktadır. Emisyondaki azalma yaklaşık % 20'dir. % 25 oranında geri kazanılmış asfaltla hazırlanan karışım gelecekte yeniden kullanıldığında emisyonu 6,4 kg CO2e  düşmekte ve yeni malzeme ile hazırlanmış karışıma göre emisyon azalması % 60 olmaktadır.