GÜVENLİK

AVANTAJ 86

Asfalt tehlİkelİ malzemelerden çevreyİ korur.

Asfalt sadece yapışkan ve su yalıtım özelliği olduğu için değil, çevreyi tehlikeli maddelerden korumak amacıyla da kullanılır. Atık sahalarında çözünebilir tehlikeli madde içeren suyun sızarak yeraltı suyuna geçmesinin önlenmesi gerekmektedir. Asfalt betonu mükemmel bir su yalıtımı sağlar ve yıllardır hidrolik mühendisliğinde başarıyla uygulanmaktadır. Asfalt betonu, kendine özgü özellikleri nedeniyle atık sahalarının astarlanmasında rutin olarak kullanılmaktadır. 

Bu astarlama işlemi birçok Avrupa ülkesinde uygulanmaktadır.

Asfalt betonunun karışım dizaynında durabilite, stabilite ve yüzey kalitesine odaklanılırken hidrolik mühendisliğinde esas amaç geçirimsizliktir. Değişik hidrolik basınç altında asfalt betonunun geçirgenliği ile ilgili araştırma çalışmalarında boşluk içeriğinin bir fonksiyonu olarak deneyler yapılmıştır. Boşluk oranı % 3’ün altında olan asfaltın, yüksek su basınçlarında bile geçirimsiz olduğu saptanmıştır. Bu nedenle atık sahasında tehlikeli maddelerin yeraltı suyuna sızmasının önlenmesinde asfalt betonu astar yaygın olarak kullanılmaktadır. 


Daha fazla bilgi için:

EAPA Paper - Landfill Construction in Asphalt – 1998 * https://eapa.org/members-login/