GÜVENLİK

AVANTAJ 76

Asfalt köprülerİ korur.

Avrupa’da, beton ve çelik köprülerin birçoğunun üzerinde asfalt kaplaması vardır. Köprülerde asfalt kullanılmasının esas nedenlerinden biri de beton ve çelik yapının sudan ve buz çözücü tuzlardan korunmasıdır.

Köprü tabliyeleri için aşağıda belirtilen birçok gereklilik vardır:
• İyi kayma direnci,
• Düzgün yüzey,
• Düşük gürültü seviyesi,
• Bozulmalara karşı yeterli direnç,
• Yağ, su ve minerallere karşı direnç,
• Hava şartlarına karşı düşük hassasiyet,
• Su yalıtım tabakası özelliği,
• Yüksek stabilite, yorulmaya karşı direnç,
• Kalıcı deformasyonlara karşı direnç,
• Güvenli ve konforlu sürüş için yükleri yayma özelliği, 


Asfalt ile yapılan yüzey tabakaları bu gereklilikleri sağlayabilmektedir. Genellikle yoğun gradasyonlu asfalt betonu, mastik asfalt ve taş mastik asfalt köprülerde asfalt karışımları olarak kullanılmaktadır.

İyi bir su yalıtımı sağlayan ve uygun bakım olanağına sahip tipleriyle modern asfalt betonu, dizayn ömrü 120 yıl olarak tahmin edilen köprüler için iyi bir çözüm oluşturmaktadır.

Yapısı gereği su yalıtım özelliği olan mastik asfalt, su yalıtım tabakası olarak kullanılabilmektedir.

Beton ve çelik köprüler üzerinde farklı teknikler ve malzemeler kullanılabilmesine rağmen, köprü tabliyesi üzerindeki inşaat, tabliyenin hazırlanması (temizlenmesi) ile başlar; astar, su yalıtım tabakası ve koruyucu tabaka ile devam eder ve yüzey tabakası ile tamamlanır. Su yalıtım tabakası ile koruyucu tabaka genellikle su yalıtım sistemi olarak adlandırılır. Yüzey ve alt yüzey drenajı hem çelik hem de beton tabliyelerde uygulanması gerekmektedir. Astar tabakası bitümlü malzemeler içeren çeşitli malzemelerden oluşur.


Daha fazla bilgi için;

“EAPA Paper - Asphalt pavements on Bridge Decks – 2013”