GÜVENLİK

AVANTAJ 40

İçi̇nden su i̇çi̇lecek kadar güvenli̇di̇r. 

Bitümün ve asfaltın onlarca yıldır baraj ve boruların izolasyonunda / astarlanmasında başarıyla kullanıldığını biliyor musunuz?