EKONOMİ

AVANTAJ 83

Döngüsel ekonomİ İçİnde asfalt ve rolü.

%100 geri kazanımı olan asfalt, döngüsel ekonominin en mükemmel örneğidir.

Avrupa komisyonu, küresel rekabeti artırmak, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak ve yeni iş alanlarının yaratılmasını teşvik edebilmek için Avrupa'nın döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde atıklar konusunda revize edilmiş yasal düzenleme tekliflerini içeren iddialı bir "Döngüsel Ekonomi Paketi" ni benimsemiştir.

Döngüsel Ekonomi Paketi, ikincil ham malzemeler için pazar oluşturmak üzere, üretim ve tüketimden atık yönetimine kadar ömür döngüsünü dikkate alan kesin ve iddialı bir eylem programının ve tedbirlerin yer aldığı AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planını¹ kapsamaktadır.

Teklif edilen bu eylem planı ile daha fazla geri dönüşüm ve yeniden kullanım için ürün ömür döngüsünün "kapalı bir sistem" içinde kalmasına katkı sağlanacak ve çevre ile ekonomiye faydalı olunacaktır.

Atıklar konusunda revize edilmiş bu yasal düzenlemelere ilişkin tekliflerde atıkların azaltılması, atık yönetimi ve geri dönüşümünde iddialı ve güvenilir uzun vadeli bir yolun bulunmasında belirgin bir hedef konulmuştur.


¹ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614