EKONOMİ

AVANTAJ 50

Geri̇ kazanılmış asfalt mali̇yet etki̇nli̇ği̇ yüksek bi̇r malzemedi̇r ve yeni̇si̇ kadar kali̇teli̇di̇r.

Asfalt endüstrisinin standardları ve düzenlemeleri, asfalt üretiminde hammadde olarak kazınmış asfaltın kullanımını desteklemektedir. Yeni hazırlanmış asfalt gibi geri kazanılmış asfaltın da yüksek kaliteli, temiz ve durabil olmasını sağlamak için geri kazanılmış asfaltta istenen kalite kriterleri yeni malzemelerle üretilen asfalt ile aynıdır. 

Asfaltın yeniden kullanımıyla malzeme ve lojistik maliyetlerde önemli tasarruflar sağlanır. Sağlanan bu tasarruflar ve özellikle bitüm kullanımındaki tasarruf, geri kazanılmış asfaltı daha ekonomik kılmaktadır. Özellikle agreganın ithal edildiği ülkelerde agregaların yeniden kullanımı büyük bir tasarruftur. Asfaltın yeniden kullanımıyla taşıma maliyetleri azalırken emisyonlar da önemli ölçüde düşer. 


More information on Reuse - https://youtu.be/AEc7vQR-oaw

Circular economy has become one of the most significant pillars of our industry and society, but do you know what is the most powerful thing we can reuse and recycle?

EAPA Technical Director Breixo Gomez tells you in this video.

Kaynak:
Sustainable Asphalt – Recycling; The Nordic Road Forum, NVF, 5/2012