Konfor

AVANTAJ 11

Asfalt üstyapılar hızlı ve etkİn bİr şekİlde ONARILABİLİR ve gerekti̇ğİnde yenİlenebİlİr. 

Yolun bakımı ve yenilenmesinde, artan trafik nedeniyle ve kullanıcıların taleplerini karşılamak üzere kaplamada işlemlerin kısa sürede ve etkin olarak tamamlanması gerekir. Ayrıca bir yol yüzeyi her türlü koşullarda basit, ancak maliyetine göre etkin bir bakımla yıllarca dayanabilir.

Kısa inşaat süresi ve kolay bakım imkanı ile asfalt, bakım gereklerini diğer üstyapı tiplerine göre daha iyi karşılamaktadır.