Sonaravnost

Prednost 85

Asfaltne ceste se lahko ponovno uporabijo točno tam, kjer se nahajajo.

Poleg ponovne uporabe materialov, ki izvirajo iz obstoječih cest, v novih materialih, se lahko tudi sama cesta ponovno uporabi na lokaciji gradbišča. Na ta način se zmanjša potreba po odstranjevanju materialov iz gradbišča na druge lokacije s ciljem predelave in vključitve v svež asfalt. To je koristno, saj se zmanjšujejo prevozi blaga in s tem emisije pri transportu materialov, ki jih je potrebno reciklirati ali zavreči.   

Obstajajo številni postopki, s katerimi lahko to dosežemo, tako z uporabo "vročih" tehnologij ali pa tehnologij, pri katerih se uporabljajo nižje temperature.

“Recikliranje z dodano asfaltno zmesjo brez mešanja/Repave”
Za postopke recikliranja z dodano asfaltno zmesjo brez mešanja je značilno segrevanje in rezkanje stične površine ceste do približne globine 20-30mm. Ta tanki sloj se nato ponovno profilira in ves material, ki presega količino, potrebno za končno plast in izravnavo, se lahko odstrani.  Svež asfalt se položi na vrh rezkanega sloja, nakar se ta dva sloja zgostita skupaj. Postopek se izvaja s specialnim, običajno zelo dolgim strojem, kar lahko omejuje področje uporabe. Na koncu pridobimo novo vozno površino, ki v prvi vrsti zamenja površino, ki ni imela več potrebne teksture ali ustreznih tornih sposobnosti, v kateri pa je bil obstoječ površinski material v dobrem stanju. 

“Recikliranje z dodano asfaltno zmesjo in mešanjem/Remix” 
Postopek recikliranja z dodano asfaltno zmesjo in mešanjem je podoben postopku recikliranja z dodano asfaltno zmesjo brez mešanja, glavna razlika pa je v tem, da se obstoječ material z lokacije po segrevanju in rezkanju v celoti zmeša z ustrezno količino svežega materiala znotraj samega stroja. Novo zmešani material nato stroj položi direktno na vročo, porezkano ravno površino. 

Nov material, ki je pomešan z obstoječim cestnim materialom, je tako zasnovan, da končna zmes ustreza pogojem lokacije gradbišča in je v skladu z ustreznimi specifikacijami.

“Protektiranje”
Postopek protektiranja se izvaja do večje globine od postopka Repave ali Remix, večinoma do okrog 75 mm. Cesta je hladno rezkana in preden materiale ponovno položimo do polne globine, jih strojno homogeniziramo s svežim agregatom in/ali vezivom. Ker se ta postopek izvaja v hladnem, materiali lahko zahtevajo dodatek bitumenskega regeneratorja / emulzije za izboljšanje izvedljivosti postopka pred zgoščevanjem v relativno debelo plast. Protektiranje je verjetno ustrezno za recikliranje materialov nosilne plasti ali veznih plasti na lokaciji gradbišča, preden jih prekrijemo s svežo obrabno plastjo. V nekaterih primerih je lahko celo možno protektirati tako obrabno kot vezno plast skupaj, če specifikacije in karakteristike površine to dovoljujejo. 


More information on Reuse - https://youtu.be/AEc7vQR-oaw

Circular economy has become one of the most significant pillars of our industry and society, but do you know what is the most powerful thing we can reuse and recycle?

EAPA Technical Director Breixo Gomez tells you in this video.

Viri:

EAPA Position Paper: Asphalt the 100% recyclable construction product (2014)