Sonaravnost

Prednost 81

Asfalt pred evropskimi cilji za recikliranje 2020.

Asfalt že dosega evropske cilje za recikliranje 2020. Prehiteva druge pomembne gradbene materiale in ima še velik potencial. 

Kot je navedeno v Direktivi za okolje, je cilj EU reciklirati vsaj 70% odpadkov iz gradbeništva do leta 2020. Dandanes asfaltna industrija že reciklira in ponovno uporabi do 80% takih odpadkov, z verjetnostjo recikliranja vseh 100%1. Poleg tega pa se asfalt večinoma zbira v nemešanem stanju z drugimi gradbenimi odpadki (Construction&Demolition waste) in se pogosto uporablja takoj na lokaciji sami.  

Druge oblike gradbenih odpadkov (C&D waste), kot so beton, opeka, mavec in les poznajo veliko nižje stopnje recikliranja¹.


Literatura/Viri:
¹ Pogodba o storitvah ravnanja z gradbenimi odpadki-SR1, Končno poročilo, februar 2011, Projekt v okviru okvirne Pogodbe ENV.G.4/FRA/2008/0112/ Service Contract on Management of Construction and Demolition Waste-SR1, Final Report, February 2011, A project under the Framework contract ENV.G.4/ FRA/2008/0112, Bio Intelligence Service.  
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/2011_CDW_Report.pdf

Direktiva 2008/98/EC Evropskega parlamenta in Sveta Evrope z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098