Sonaravnost

Prednost 79

Asfalt dela z okoljem.

Asfalt in uporabljen recikliran asfalt delata v harmoniji z okoljem.  Številne študije izpiranja¹ kažejo, da asfalt enostavno izpolnjuje vse evropske mejne vrednosti kar zadeva emisije v vodo.

Asfalt se uporablja kot obloga rezervoarjev s pitno vodo, ribnikov za vzrejo rib, zaradi svoje odlične vodotesnosti in obstojnosti pa se uporablja tudi za oblaganje odlagališč gospodinjskih in nevarnih odpadkov.


Viri:
“Študija o metodoloških vidikih v zvezi z mejnimi vrednostmi onesnaževal v agregatih v kontekstu možnega razvoja kriterijev za prenehanje statusa odpadkov v okviru evropske Direktive o odpadkih/Study on methodological aspects regarding limit values for pollutants in aggregates in the context of the possible development of end-of-waste criteria under the EU Waste Framework Directive” avtorjev: Hans Saveyn, Peter Eder, Elena Garbarino, Lenka Muchova, Ole Hjelmar, Hans van der Sloot, Rob Comans, André van Zomeren, Jiri Hyks, Anke Oberender, 2014, JRC Tehnična poročila (Poročilo EUR 26769 EN)

Izpiranje policikličnih aromatskih ogljikovodikov iz bitumna in asfalta v vodo/Aqueous leaching of polycyclic aromatic hydrocarbons from bitumen and asphalt. H.C.A. Brandt, P.C. de Groot, Water Research, Vol. 35 (17) (2001), str. 4200-4207

IS-186 Uporaba asfalta v vodnih okoljih/Asphalt Use in Water Environments; Asphalt Institute, ISBN 9781934154410

¹ Izraz ‘izpiranje’ se nanaša na sposobnost topnih sestavin, da se v stiku z vodo sproščajo iz materiala.