Sonaravnost

Prednost 68

Asfaltne površine so lahko izjemno tihe.

Z novimi vrstami asfalta je običajno zmanjšanje hrupa od 3 do 5 dB(A) in več. Za primer: zmanjšanje za 3 dB(A) je enako padcu prometa za 50% ali podvojeni oddaljenosti ceste od poslušalca.