Sonaravnost

Prednost 52

Recikliranje asfalta bo v prihodnje bistveno zmanšalo emisije CO2

V asfaltni industriji je bilo storjeno že veliko za znižanje CO2 emisij. S ponovno uporabo asfaltnega granulata iz bivših asfaltnih cest v novih asfaltnih zmeseh so se emisije še dodatno znižale. Kot primer - emisije “25% ponovno uporabljene” asfaltne zmesi so skoraj 20% nižje od tistih v asfaltnih zmeseh iz “popolnoma novih materialov”. Če poleg tega upoštevamo še recikliranje takega asfaltnega materiala v bodoče, dobimo dodatno znižanje CO2 emisij za skoraj 60%.


Iz:
Laboratorij za raziskave v transportu/Transport Research Laboratory (TRL), Poročilo PRP574, 
The asphalt Pavement Embodied Carbon Tool (aSPECT), Nadaljnje smernice za izračun emisij toplogrednih plinov v celotnem življenjskem ciklusu, ki jih ustvari asfalt, strani 21-24.

Opomba:

  • 15,6 kgCO2e/t (CO2 ekvivalenta na tono) za popolnoma nove materiale v primerjavi z 12,9 kgCO2e/t za 25% ponovno uporabljenega materiala prinese skoraj 20% znižanje. 
  • 15,6 kgCO2e/t za popolnoma nove materiale v primerjavi s 6,4 kgCO2e/t  za 25% ponovno uporabljenega in v bodoče recikliranega asfalta prinese skoraj 60% znižanje