Sonaravnost

Prednost 39

Ob sočasni uporabi s ponovno uporabljenim asfaltom se lahko CO2 emisije asfalta še dodatno zmanjšajo.