Sonaravnost

Prednost 02

ASFALT VARUJE OKOLJE Z ZAGOTAVLJANJEM NEPROPUSTNIH PREKROVOV NAD ZAPUŠČENIMI DEPONIJAMI IN ODLAGALIŠČI NEVARNIH SNOVI.

Raznolikost uporabe je ponazorjena s pokrovom iz vroče asfaltne zmesi (HMA) v velikosti treh hektarov nad delom zapuščene deponije v lasti mesta Tacoma v Washingtonu


Iz:

Winning with asphalt: Asphalt Institute (2002)

EAPA dokument o odlagališčih/Paper on Landfill: https://eapa.org/members-login/