Sonaravnost

Prednost 15

Do 100% rezkanca se lahko ponovno uporabi v visoko kakovostnem asfaltu

Glavna prednost asfalta je v njegovi sposobnosti, da se ponovno reciklira v asfalt. Tudi drugi materiali, ki se uporabljajo pri gradnji cest, se lahko reciklirajo, vendar samo v novem proizvodu: kot primer, beton se lahko reciklira kot nadomestek agregatu. V Nemčiji in na Nizozemskem trenutno dosegajo 87% in 95% uporabljenega rezkanca v novem asfaltu, kar predstavlja izreden dosežek.

Redno vzdrževanje zahteva največkrat samo zamenjavo obrabne asfaltne plasti. Višji odstotek materiala v obrabno-zaporni plasti, ki se lahko ponovno uporabi po postopku na licu mesta ("in situ") v času vzdrževalnega ukrepa, znižuje stroške porabe energije na minimum (ni potrebnega transporta, skladiščenja, ponovne proizvodnje in ponovnega prevoza do gradbišča).


EAPA asfalt v številkah / EAPA asphalt in figures:

EAPA publikacije in dokumenti o stališčih / EAPA publications and position papers:

http://www.eapa.org/publications.php?c=7
http://www.eapa.org/usr_img/position_paper/industry_statement.pdf
http://www.eapa.org/publications.php?c=75

FHWA: 
Študija o uporabi recikliranih materialov za vgrajevanje: Poročilo za kongres, junij 1993 / FHWA: A Study of the Use of Recycled Paving Material: Report to Congress, June 1993, Federal Highway Administration and United States Environmental Protection Agency, Washington, DC. FHWA-RD-93-147 and EPA/600/R-93/095.