Sonaravnost

Prednost 13

100% ponovna uporaba asfalta  

Asfalt bi se lahko v celoti (100%) uporabljal kot agregat za gradnjo cest in zasipanje, vendar je dragocen gradbeni material in se lahko bolje uporabi za resnično recikliranje, to je ponovno uporabo v novih asfaltnih zmeseh najvišjega nivoja. Trenutno je v nekaterih državah članicah Evropske Unije stopnja ponovne uporabe asfalta do 95%1)  z dodatnimi možnostmi v primerjavi z drugimi gradbenimi materiali, kot je les (31% ponovna uporaba v lesnih izdelkih) ali beton (možnost recikliranja med 40-50%)2)


Iz:

1) Asphalt in figures, EAPA, 2014

2) Service Contract on Management of Construction and Demolition Waste-SR1, Final Report, February 2011, A project under the Framework contract ENV.G.4/ FRA/2008/0112, Bio Intelligence Service. http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/2011_CDW_Report.pdf

 

Recikliranje ali ponovna uporaba

Pri upoštevanju navedene stopnje recikliranja ali ponovne uporabe je treba biti pazljiv.
Če ima na primer proizvajalec na voljo 2 toni materiala za recikliranje in vso to količino uporabi pri proizvodnji 4 ton enakega (novega) materiala, je bilo ponovno uporabljenega 100% materiala pri 50% dodatku.
Če bi le 1 tono istega materiala za recikliranje uporabili pri proizvodnji 4 ton enakega novega materiala, bi bilo 50% ponovno uporabljenega materiala s 25% dodatkom. Če bi preostalo 1 tono uporabili v druge namene/materiale, npr. za zasipanje, bi bilo 100% materiala recikliranega, a le 50% ponovno uporabljenega (pri dodatku 25%)!
Asfalt je material, ki se lahko 100% reciklira in 100% ponovno uporabi, tudi pri do 100% stopnji uporabe.