Sonaravnost

Prednost 13

100% ponovna uporaba asfalta  

Asfalt bi se lahko v celoti (100%) uporabljal kot agregat za gradnjo cest in zasipanje, vendar je dragocen gradbeni material in se lahko bolje uporabi za resnično recikliranje, to je ponovno uporabo v novih asfaltnih zmeseh najvišjega nivoja. Trenutno je v nekaterih državah članicah Evropske Unije stopnja ponovne uporabe asfalta do 95%1)  z dodatnimi možnostmi v primerjavi z drugimi gradbenimi materiali, kot je les (31% ponovna uporaba v lesnih izdelkih) ali beton (možnost recikliranja med 40-50%)2)


More information on Reuse - https://youtu.be/AEc7vQR-oaw

Circular economy has become one of the most significant pillars of our industry and society, but do you know what is the most powerful thing we can reuse and recycle?

EAPA Technical Director Breixo Gomez tells you in this video.

Iz:

1) Asphalt in figures, EAPA, 2014

2) Service Contract on Management of Construction and Demolition Waste-SR1, Final Report, February 2011, A project under the Framework contract ENV.G.4/ FRA/2008/0112, Bio Intelligence Service. http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/2011_CDW_Report.pdf

 

Recikliranje ali ponovna uporaba

Pri upoštevanju navedene stopnje recikliranja ali ponovne uporabe je treba biti pazljiv.
Če ima na primer proizvajalec na voljo 2 toni materiala za recikliranje in vso to količino uporabi pri proizvodnji 4 ton enakega (novega) materiala, je bilo ponovno uporabljenega 100% materiala pri 50% dodatku.
Če bi le 1 tono istega materiala za recikliranje uporabili pri proizvodnji 4 ton enakega novega materiala, bi bilo 50% ponovno uporabljenega materiala s 25% dodatkom. Če bi preostalo 1 tono uporabili v druge namene/materiale, npr. za zasipanje, bi bilo 100% materiala recikliranega, a le 50% ponovno uporabljenega (pri dodatku 25%)!
Asfalt je material, ki se lahko 100% reciklira in 100% ponovno uporabi, tudi pri do 100% stopnji uporabe.