Varnost

Prednost 86

Asfalt varuje okolje pred nevarnimi snovmi. 

Asfalt se ne uporablja zgolj zaradi svojih lepilnih in hidroizolacijskih lastnosti, pogosto se uporablja tudi za zaščito okolja pred nevarnimi snovmi. Na odlagališčih je potrebno zaustaviti izcedne vode (voda, ki vsebuje vodotopne nevarne snovi), ki kontaminirajo podtalnico.

Bitumenski (asfaltni) beton je odličen hidroizolacijski material in že dolga desetletja zelo uveljavljen na področju hidrotehnike. Zaradi svojih edinstvenih lastnosti se bitumenski (asfaltni) beton rutinsko uporablja za oblaganje odlagališč.  

Asfaltne aplikacije se uporabljajo v mnogih evropskih državah.  

Medtem ko smo pri mešani zasnovi bitumenskega (asfaltnega) betona za izgradnjo cest osredotočeni na obstojnost, stabilnost in kakovost krovnega sloja, je v hidrotehniki najpomembnejša neprepustnost. Temeljna študija podaja preizkus prepustnosti vode v bitumenskem (asfaltnem) betonu pod spremenljivim do hidravličnim tlakom v odvisnosti od vsebnosti votlin. Asfalt z vsebnostjo votlin pod 3% prostornine je neprepusten celo pri višjih vodnih tlakih. Zaradi tega se pogosto uporablja v odlagališčih za zaščito okolja pred izcejo nevarnih snovi v podtalnico.


More information on Sustainability (of asphalt pavements)
On 16-17 December 2020, EAPA and the research project PavementLCM co-organised a webinar on the Sustainability Assessment of Asphalt Pavements, which gathered more than 150 experts from 35 countries around the world. In this video, Dr Breixo Gomez, EAPA Technical Director and Prof. Davide LoPresti, Coordinator of PavementLCM, summarise the highlights of the Webinar and discuss how to further develop the topic in future events.

Več informacij je na voljo v:

EAPA Paper - Landfill Construction in Asphalt – 1998 * https://eapa.org/members-login/