Varnost

Prednost 76

Asfalt ščiti mostove.

V Evropi ima večina jeklenih in betonskih mostov (če ne vsi) krovno plast vozišča narejeno iz asfalta.  

Eden glavnih razlogov za uporabo asfalta na takih mostovih je zaščita jeklenih in betonskih konstrukcij pred vodo in soljo za posipanje cest.  

Krovne plasti vozišča na mostovnih ploščah morajo izpolnjevati mnogo zahtev. Imeti morajo:

 • dobro torno sposobnost, 
 • ravno površino, 
 • nizek nivo hrupa, 
 • zadostno odpornost proti propadanju
 • odpornost proti oljem in topilom, 
 • odpornost proti vodi in mineralom, 
 • nižjo občutljivost na vremenske pogoje, 
 • zagotavljati morajo hidroizolacijski sloj, 
 • visoko stabilnost, odpornost na utrujanje, 
 • odpornost na trajne deformacije, 
 • in sposobnost prerazporeditve obremenitev za varno in udobno vožnjo.

Krovne plasti vozišča, ki so narejene iz asfalta, izpolnjujejo te zahteve. Na mostovih se za asfaltne zmesi običajno uporabljajo gosti asfaltni betoni, liti asfalt in drobirji z bitumenskim mastiksom (SMA).   

Moderni bitumenski (asfaltni) betoni v kombinaciji z dobro zasnovanimi izolacijskimi rešitvami in z ustreznim vzdrževanjem predstavljajo izvrstne rešitve za trenutno pričakovano 120-letno življenjsko dobo mostov. Osnovne nepropustne lastnosti asfalta se lahko z uporabo litega asfalta izkoristijo kot dvojna hidroizolacijska zaščita.  

Čeprav se lahko na jeklenih in betonskih mostovnih ploščah uporabljajo različne tehnike, se običajna izvedba gradnje mostovne plošče začne s pripravo (čiščenjem) plošče, temu sledijo tesnilni sloj, hidroizolacijski sloj, zaščitni sloj in na vrhu krovni sloj. Hidroizolacijski sloj + zaščitni sloj skupaj se pogosto imenujeta “hidroizolacijski sistem”. Tako na jeklenih kot na betonskih ploščah je potrebno izdelati površinski in podpovršinski drenažni sistem. Tesnilni sloj je lahko iz različnih materialov, vključno bitumenskih.


Več informacij je na voljo v:

“EAPA Paper - Asphalt pavements on Bridge Decks – 2013”