Varnost

Prednost 73

Varen v suhem

Z izbiro agregatov (kamnitih zrn) ustrezne odpornosti proti zglajevanju (Polished Stone Value (PSV) in odpornosti zrn proti obrabi (Aggregate Abrasion Value (AAV) se lahko površinske lastnosti vozišča prilagodijo tako, da zagotavljajo odlično torno sposobnost v suhem. Dobro vzdrževano vozišče omogoča odlično prečno in vzdolžno ravnost. Švedski inštitut za ceste1 je poudaril, da spremembe v ravnosti lahko vodijo do večjih tveganj za nesreče. Gladka in enakomerna asfaltna vozišča zagotavljajo varne ceste.


Ref.
The significance of various road surface properties for traffic and surroundings. (Ihs and Magnusson, VTI notat 71A-2000)