Ekonomika

Prednost 83

Asfalt in njegova vloga v krožnem gospodarstvu.

100% ponovna uporaba asfalta temu materialu omogoča, da predstavlja odličen primer krožnega gospodarstva.

Evropska komisija je sprejela ambiciozen Paket krožnega gospodarstva, ki vključuje spremenjene zakonodajne predloge o odpadkih z namenom spodbujanja prehoda Evrope h krožnemu gospodarstvu, ki bi povečalo konkurenčnost na svetovni ravni, spodbudilo trajnostno gospodarsko rast in ustvarilo nova delovna mesta. 

Paket krožnega gospodarstva je sestavljen iz akcijskega plana EU za krožno gospodarstvo¹, ki vzpostavlja trden in ambiciozen akcijski program z ukrepi, ki pokrivajo celoten krog: od proizvodnje in porabe do ravnanja z odpadki in tržišča za sekundarne surovine.   

Z obsežnejšim recikliranjem in ponovno uporabo bodo predlagani ukrepi prispevali k "zapiranju življenjskega kroga" proizvodov ter prinesli koristi tako okolju kot gospodarstvu.

Spremenjeni zakonodajni predlogi o odpadkih postavljajo jasne cilje za zmanjšanje odpadkov in vzpostavljajo ambiciozno in kredibilno dolgoročno pot za ravnanje z odpadki in njihovo recikliranje.  


¹ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614
Asfalt in njegova vloga v krožnem gospodarstvu/Asphalt and its role in circular economy