Udobje

Prednost 84

Asfalt predstavlja idealen material za kolesarske steze.

Merila, ki so jih postavili v belgijski regiji Brussels Capital za kolesarsko stezo, so¹:

 • dobra torna sposobnost v izogib drsenju
 • enakomerna površina za ugodno vožnjo 
 • ustrezno odvodnajvanje
 • površina brez ovir
 • Vidljivost s pomočjo različnega obarvanja 
 • čistoča, groba tekstura zadržuje nesnago 
 • obstojnost / trajnost
 • estetika
 • ni škode za ljudi in okolje
 • enostavno vzdrževanje 
 • enostavna izvedba, možen ročni nanos (ni dostopa za velike stroje) 
 • stroški  

Vse prednosti asfalta za ceste veljajo tudi za kolesarske steze. Ker kolesa nimajo naprednega vzmetenja kot motorna vozila, so za udobje toliko bolj pomembne ravne in enakomerne površine, kot tudi tiste z dobrim oprijemom, ki zagotavljajo varnost. Izboljšan vizualni vidik razmejevanja s pomočjo obarvanih asfaltov pomaga pri ločevanju kolesarjev in voznikov. Sposobnost hitrega polaganja na omejenih območjih omogoča hitro gradnjo in vzdrževanje. 


Vir:
¹ Vozišča za kolesarsko infrastrukturo - priporočila za projektiranje, uporabo in vzdrževanje; Kolesarski priročnik št. 5/Pavements for Bicycle facilities - Recommendations for the design, application and maintenance; Bike Handbook no. 5 Brussels-Capital Region; Ministry of the Brussels Capital Region and BRRC, 2009. (nizozemsko: Fietsvademecum nr. 5 Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
Verhardingen voor Fietsvoorzieningen - Aanbevelingen voor het ontwerp, de aanbrenging en het onderhoud; Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en OCW, 2009)