A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT

Advantage 85

Az aszfaltburkolatú utak közvetlenül a helyszínen újrahasznosíthatók (újraépíthetők/rehabilitálhatók).

Általánosságban igaz (kiterjedt és erősödő gyakorlat), hogy az utak aszfaltjai elbontásukat követően újrahasználhatók újrakevert aszfaltgyártmányok összetevőjeként; – De ezen túlmenően sok esetben adottak a feltételek ahhoz is, hogy egy út anyaga rögtön a projekt helyszínén kerüljön újrafelhasználásra. Ezáltal rengeteg el- és visszaszállítási munka, költség és környezet-terhelés takarítható meg! Ez azért is súlyponti kérdés, mivel a korszerű nemzetgazdaságok világszerte súlyosan szenvednek a rohamosan növekvő szállítási igények okozta problémáktól. (úthálózati kapacitások, lakossági életminőség-terhelés – közlekedési biztonság; zaj-, és károsanyag-kibocsátás, stb.) ….Számtalan eljárás létezik (a specifikus feltételrendszerekhez igazodva) akár a klasszikus „forró-aszfalt”, akár a csökkentett hőmérsékleteket igénylő korszerű technológiák között:  

 – (A): ”Újraszőnyegezés” (A nemzetközi szakirodalomban: „Repave”):  – (=a legfelső rétegre, rendesen annak speciális előkészítése, kiigazítása után) új, vékony aszfaltréteg ráépítése) – A tipikus, korszerű technológia az, hogy (egy hosszú, összetett géplánccal folyamatosan haladva az úton) intenzív hő-besugárzással fellágyítják a leromlott állapotú, többnyire deformált útfelszínt kb. 20 – 30 mm mélységig, majd ezt (azon melegében) szabatos geometriájúra lenyesik. Az így kitermelt aszfalt-anyagot pedig lényegileg a szokásos technológiai eljárással (=terítés + tömörítés) új vékony burkolati rétegként vissza-/ráépítik a meghagyott régi útburkolati rétegek tetejére. Ez a korszerű technológia tömeges új anyagbeszállítás (lényegileg szinte új anyag-felhasználás) nélkül hoz létre új kifogástalan útburkolati felszínt. Hátránya, hogy igen összetett, terjedelmében 100 m hosszt is meghaladó gépláncra van szükség, melynek oda- és visszaszállítása, az építési vonalban való folyamatos zavartalan haladása külön feltételrendszert képez. Alkalmazására akkor van jó lehetőség, ha a kezelésbe vett felső burkolatréteg anyagát tekintve lényegileg kifogástalan, csupán kopás, felületi romlás, érdességi - súrlódási problémák miatt kell beavatkozni.  

 – (B): ”Remix” -eljárás:  – Ez az előbbihez hasonló, ám a korábbi (szintén a folyamatos haladás mellett forrón lenyesett) kopóréteghez ekkor alkalmas mennyiségű speciálisan e célra előállított „javító” aszfaltmennyiséget is hozzákevernek és ez a keverék lesz az újraterítendő réteg. (Miközben az egész géplánc folyamatosan halad!) Az így előálló komplex új keverék kell megfeleljen az építési technológiai feltételeknek és a szakmai előírásoknak. – Mindkét változat fontos előnye az is, hogy a meghagyott burkolatrendszer teteje frissen meleg, és ezért sokkal jobb rétegkapcsolat, „egybehengerlés” valósul meg.  

 – (C): ”Újrarétegzés” („Retread” – Ez a technológia jelenleg még nemigen járatos Magyarországon, ezért szaknyelvi elnevezése is bizonytalan még): ….Ennél az útfelület nagyobb mélységben (tipikusan kb. 75mm -ben) kerül – hidegen – felmarásra. A kinyert mart-aszfalthoz frissen a helyszínre szállított kő-adalékanyag és/vagy bitumen kerül hozzákeverésre (a közben folyamatosan haladó összetett gépláncban), és az így homogenizált aszfaltkeverék lesz egy rétegben leterítve és behengerelve. Minthogy ez a technológia hideg, vagy legalábbis nem a hagyományosan járatos „forró-aszfalt hőmérsékleti tartományában” lesz/(vagy lehet) végrehajtva, többnyire bitumen „fiatalító” (=”Rejuvenátor”), vagy bitumen-emulzió hozzákeverése is kívánatos, főleg mivel viszonylag vastag lesz az újonnan terített réteg, és ennek tömöríthetőségét biztosítani kell – ideális esetben mérsékelten meleg állapotban. Ez az eljárás többnyire ideális arra, hogy egy meglévő, de nagyobb vastagságában megújításra/átépítésre szoruló rétegszerkezetnél a kötő-, illetve az alapréteg (esetleg részben) jobb minőségű új rétegrendi elemekkel legyen megjavítva, helyszíni aszfalt-előállítás keretében. Ehhez gyakran kapcsolódik egy további teljesen új, magas minőségű aszfalt-kopóréteg további rászőnyegezése. Sokszor adódik annak lehetősége is, hogy ezen eljárás a kopó- és részben a kötőréteg vastagságára terjedjen ki, – akár egy menetben rehabilitálva az egész aszfalt-felületrendszert, feltéve ha a pillanatnyilag e rétegeket alkotó aszfaltok műszaki tulajdonságai ezt lehetővé teszik.


More information on Reuse - https://youtu.be/AEc7vQR-oaw

Circular economy has become one of the most significant pillars of our industry and society, but do you know what is the most powerful thing we can reuse and recycle?

EAPA Technical Director Breixo Gomez tells you in this video.

Referencia:   

 

EAPA Position Paper: Asphalt the 100% recyclable construction product (2014)