A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT

Advantage 85

Az aszfaltburkolatú utak közvetlenül a helyszínen újrahasznosíthatók (újraépíthetők/rehabilitálhatók).

Általánosságban igaz (kiterjedt és erősödő gyakorlat), hogy az utak aszfaltjai elbontásukat követően újrahasználhatók újrakevert aszfaltgyártmányok összetevőjeként; – De ezen túlmenően sok esetben adottak a feltételek ahhoz is, hogy egy út anyaga rögtön a projekt helyszínén kerüljön újrafelhasználásra. Ezáltal rengeteg el- és visszaszállítási munka, költség és környezet-terhelés takarítható meg! Ez azért is súlyponti kérdés, mivel a korszerű nemzetgazdaságok világszerte súlyosan szenvednek a rohamosan növekvő szállítási igények okozta problémáktól. (úthálózati kapacitások, lakossági életminőség-terhelés – közlekedési biztonság; zaj-, és károsanyag-kibocsátás, stb.) ….Számtalan eljárás létezik (a specifikus feltételrendszerekhez igazodva) akár a klasszikus „forró-aszfalt”, akár a csökkentett hőmérsékleteket igénylő korszerű technológiák között:  

 – (A): ”Újraszőnyegezés” (A nemzetközi szakirodalomban: „Repave”):  – (=a legfelső rétegre, rendesen annak speciális előkészítése, kiigazítása után) új, vékony aszfaltréteg ráépítése) – A tipikus, korszerű technológia az, hogy (egy hosszú, összetett géplánccal folyamatosan haladva az úton) intenzív hő-besugárzással fellágyítják a leromlott állapotú, többnyire deformált útfelszínt kb. 20 – 30 mm mélységig, majd ezt (azon melegében) szabatos geometriájúra lenyesik. Az így kitermelt aszfalt-anyagot pedig lényegileg a szokásos technológiai eljárással (=terítés + tömörítés) új vékony burkolati rétegként vissza-/ráépítik a meghagyott régi útburkolati rétegek tetejére. Ez a korszerű technológia tömeges új anyagbeszállítás (lényegileg szinte új anyag-felhasználás) nélkül hoz létre új kifogástalan útburkolati felszínt. Hátránya, hogy igen összetett, terjedelmében 100 m hosszt is meghaladó gépláncra van szükség, melynek oda- és visszaszállítása, az építési vonalban való folyamatos zavartalan haladása külön feltételrendszert képez. Alkalmazására akkor van jó lehetőség, ha a kezelésbe vett felső burkolatréteg anyagát tekintve lényegileg kifogástalan, csupán kopás, felületi romlás, érdességi - súrlódási problémák miatt kell beavatkozni.  

 – (B): ”Remix” -eljárás:  – Ez az előbbihez hasonló, ám a korábbi (szintén a folyamatos haladás mellett forrón lenyesett) kopóréteghez ekkor alkalmas mennyiségű speciálisan e célra előállított „javító” aszfaltmennyiséget is hozzákevernek és ez a keverék lesz az újraterítendő réteg. (Miközben az egész géplánc folyamatosan halad!) Az így előálló komplex új keverék kell megfeleljen az építési technológiai feltételeknek és a szakmai előírásoknak. – Mindkét változat fontos előnye az is, hogy a meghagyott burkolatrendszer teteje frissen meleg, és ezért sokkal jobb rétegkapcsolat, „egybehengerlés” valósul meg.  

 – (C): ”Újrarétegzés” („Retread” – Ez a technológia jelenleg még nemigen járatos Magyarországon, ezért szaknyelvi elnevezése is bizonytalan még): ….Ennél az útfelület nagyobb mélységben (tipikusan kb. 75mm -ben) kerül – hidegen – felmarásra. A kinyert mart-aszfalthoz frissen a helyszínre szállított kő-adalékanyag és/vagy bitumen kerül hozzákeverésre (a közben folyamatosan haladó összetett gépláncban), és az így homogenizált aszfaltkeverék lesz egy rétegben leterítve és behengerelve. Minthogy ez a technológia hideg, vagy legalábbis nem a hagyományosan járatos „forró-aszfalt hőmérsékleti tartományában” lesz/(vagy lehet) végrehajtva, többnyire bitumen „fiatalító” (=”Rejuvenátor”), vagy bitumen-emulzió hozzákeverése is kívánatos, főleg mivel viszonylag vastag lesz az újonnan terített réteg, és ennek tömöríthetőségét biztosítani kell – ideális esetben mérsékelten meleg állapotban. Ez az eljárás többnyire ideális arra, hogy egy meglévő, de nagyobb vastagságában megújításra/átépítésre szoruló rétegszerkezetnél a kötő-, illetve az alapréteg (esetleg részben) jobb minőségű új rétegrendi elemekkel legyen megjavítva, helyszíni aszfalt-előállítás keretében. Ehhez gyakran kapcsolódik egy további teljesen új, magas minőségű aszfalt-kopóréteg további rászőnyegezése. Sokszor adódik annak lehetősége is, hogy ezen eljárás a kopó- és részben a kötőréteg vastagságára terjedjen ki, – akár egy menetben rehabilitálva az egész aszfalt-felületrendszert, feltéve ha a pillanatnyilag e rétegeket alkotó aszfaltok műszaki tulajdonságai ezt lehetővé teszik.


Referencia:   

 

EAPA Position Paper: Asphalt the 100% recyclable construction product (2014)