A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT

Advantage 81

Az EU 2020-as újrahasznosítási célkitűzéseinek asfaltja.

Az EU célkitűzése, amint az a „Hulladék-kezelési Keretterv”-ben lerögzítésre került, az, hogy 2020-ra az „Építés + Bontás” („C&D”) gazdasági szektorban a hulladékként megjelenő anyagok 70%-a újrahasznosításra kerüljön. Mostanra az aszfaltipar e téren („Újrafelhasználás + Újrahasznosítás”) elérte a 80%-ot, és dinamikusan halad az elméletileg is reális 100% irányába. (*) Ezen túlmenően a munkaterületeken kiterjedt gyakorlat a munkafolyamatokban megmaradt aszfaltmennyiségek minden adminisztráció nélküli szeparált összegyűjtése és azonnali újrafelhasználása. A „C&D” szektorhoz tartozó egyéb jellemző anyagok (pl: beton, tégla, faanyag, gipsz) esetén az újrahasznosítási arány jóval kisebb jelenleg. 


Irodalom/Hivatkozások: 

(*) Service Contract on Management of Construction and Demolition Waste-SR1, Final Report, February 2011, A project under the Framework contract ENV.G.4/ FRA/2008/0112, Bio Intelligence Service. 
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/2011_CDW_Report.pdf

Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098